Youth Outdoor Leadership Academy 2022-08-26T17:20:36+00:00

YOUTH OUTDOOR LEADERSHIP ACADEMY (YOLA)

Outward Bound Slovensko prináša a koordinuje na Slovensku projekt Youth Outdoor Leadership Academy (YOLA) podporený v rámci schémy KA2 programu Európskej únie Erasmus+. Projekt rozvíja skupinu mladých budúcich lídrov zo znevýhodneného prostredia, aby získali nové líderské zručnosti a dokázali pomáhať vlastným komunitám.

POPIS PROJEKTU

Youth Outdoor Leadership Academy je projekt strategického partnerstva medzi štyrmi organizáciami zo Slovenska (Divé maky, Eduma a Outward Bound Slovensko) a Nórska (UWC Red Cross Nordic). Cieľom projektu je preniesť know-how a dobrú prax za účelom vytvorenia inovatívneho programu osobnostného rozvoja, ktorý bude realizovaný na Slovensku. Tento program bude zameraný na zvyšovanie kompetencií a znalostí pracovníkov s mládežou vo využívaní metód neformálneho a experienciálneho vzdelávania. Vyškolení tréneri a pracovníci s mládežou budú pokračovať v konkrétnej práci s mládežou v rámci projektových aktivít. Tieto aktivity. do ktorých bude zapojená mládež, budú zamerané predovšetkým na rozvoj leadership zručností. V projekte bude tiež zapojená mládežnícka skupina so znevýhodneného prostredia, ktorá bude s projektu benefitovať zapojením sa do aktivít, ktoré podporia ich sociálne zručnosti a uvedomenie si seba samého.

Výstupy projektu:

  • Transfer know-how na Slovensko
  • Rozvoj kapacít partnerských organizácií
  • Vytvorenie inovatívneho programu na rozvoj leadership kompetencií mládeže
  • Vytvorenie poolu mládežníckych mentorov
  • Zapojenie mládeže prostredníctvom rozvoja ich zručností a kompetencií
  • Zapojenie mládeže prostredníctvom tzv. peer-to-peer učenia
  • Zapojenie mládeže zo znevýhodneného prostredia do aktivít experienciálneho vzdelávania
  • Vytvorenie balíka metodológie použitej počas projektu
  • Dlhodobé výsledky tohto projektu by mali byť: zvýšenie kvality práce s mládežou, zvýšenie zamestnateľnosti mladých ľudí a šírenie know-how o využívaní metód experienciálneho vzdelávania. Skupina 14 novo vyškolených mladých lídrov bude pokračovať v používaní týchto metód, vďaka tomu že v nich boli vyškolení počas projektu, aj prostredníctvom praktickej práce s mládežou.

TRVANIE PROJEKTU

júl 2019 – jún 2022

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

Projekt YOLA zahŕňa týchto 8 aktivít:

1. medzinárodné kick-off stretnutie projektových koordinátorov z jednotlivých partnerských organizácií
2. tréning mentorov a trénerov z organizácií Outward Bound, Divé maky a Eduma na medzinárodnej škole UWC Red Cross Nordic v Nórsku
3. zážitkový a seba-skúsenostný vzdelávací program pre budúcich mladých lídrov
4. leadership tréning pre mladých lídrov, 1. časť
5. leadership tréning pre mladých lídrov, 2. časť  (zahŕňa plánovanie a prípravu nasledujúcej aktivity)
6. program pre mladých účastníkov z organizácie Divé Maky, ktorý bude pripravený mladými lídrami pod supervíziou pracovníkov s mládežou (trénerov) a mentorov
7. evaluačné stretnutie trénerov a mentorov zo slovenských partnerských organizácií
8. medzinárodné evaluačné stretnutie projektových koordinátorov zo všetkých partnerských organizácií

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Divé maky
Eduma – Od emócií k poznaniu
Outward Bound Slovensko
United World College Red Cross Nordic

METODIKA PROJEKTU & AKTIVÍT (VÝSTUP)

YOLA_Youth_Outdoor_Leadership_Academy

ČLÁNKY A PUBLIKÁCIE

článok na blogu Eduma: Počuli ste už o koncepte Friluftsliv? Čoskoro niečo z neho prinesieme aj na Slovensko

KONTAKT

Koordinátor projektu: Michal Keim, +421 918 340 229, michal.keim@outwardbound.sk