REFERENCIE 2023-09-10T19:17:10+00:00

REFERENCIE

 Školy

American International School, Budapešť

Cambridge International School, Bratislava

English International School, Bratislava

Galileo School, Bratislava

Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

Gymnázium Besst, Trnava

LEAF Academy, Bratislava

Life Academy, Poprad

QSI (Quality School International), Bratislava

Stredná odborná škola elektrotechnická, Trnava

Spojená škola sv. Františka, Malacky a Bratislava

Stredná pedagogická a sociálna akadémia, Bratislava

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera, Bratislava

Špeciálna škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava

ZŠ Felix, Bratislava

ZŠ Hubeného, Bratislava

ZŠ Jána Ámosa Komenského, Bratislava

ZŠ Narnia, Bratislava

 Mimovládne organizácie

Asociace pro terapii divočinou a dobrodružstvím v České republice

Človek v ohrození

Elményakadémia, Maďarsko

Divé maky

Eduma – Od emócii k poznaniu

Globsec

Indícia

Junior Achievement Slovensko

Krízové centrum Repuls, Bratislava

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, Slovensko

Nízkoprahové centrum pre deti a rodinu – Fortunáčik, Bratislava

Outward Bound Center for Peacebuilding, USA

Outward Bound Fínsko

Outward Bound Chorvátsko

Outward Bound Hong Kong

Outward Bound Nemecko

Outward Bound Rumunsko

Outward Bound Veľká Británia

Plusko

Prázdninová škola Lipnice – Outward Bound Česká republika

Supertrieda

Teach for Slovakia

UWC Red Cross Nordic, Nórsko

Firmy

Asseco

Digmia

DPD

Envipak

Schindler

Vaša Lekáreň

Volkswagen Slovensko