PROJEKTY 2023-09-10T18:42:08+00:00

PROJEKTY

VOCATIONAL EDUCATION AND MENTAL HEALTH (2023-2025)

Cieľom projektu je priniesť nové formy inovatívneho zážitkového vzdelávania v odbornom vzdelávaní a príprave v tzv. duálnom vzdelávaní na Slovensku.

ADAPTÍVNE PÁDLOVANIE BEZ BARIÉR (2021-2022)

Projekt Adaptívne pádlovania alebo pádlovenie bez bariér prináša možnosť pre ľudí so zdravotným, zrakovým alebo sluchovým znevýhodnením.

MOJE M(I)ESTO (2020-21)

Cieľom projektu je poskytnúť skupine mladých ľudí z centier pre deti a rodiny (CDR) skúsenosť so zážitkovým vzdelávaním v prírode a dobrovoľníctvom. Projekt rozvíja ich samostatnosť, zodpovednosť, sebaistotu, komunikačné a tímové zručnosti.

CREATE PADDLE ABILITY – TRAINING COURSE (2021)

Projekt Erasmus+ Create Paddle Ability rozvíja zážitkové vzdelávanie o vyžívanie vodných expedícii ako nástroje pre rozvoj tímových a komunikačných zručností. Ide o medzinárodný tréning pracovníkov s mládežou.

FROM US TO YOU INTERNATIONAL – FUYI (2019-2021)

Projekt Erasmus+ From Us to You International rozvíja angažovanosť, samostatnosť, cieľavedomosť a ďalšie zručnosti mladých z Centier pre deti a rodiny (tzv. detských domovov), podporuje dobrovoľnícke aktivity a pomáha týmto mladým zažiť úspech.

GET CONNECTED – CONTACT MAKING SEMINAR (2021)

Projekt Erasmus+ Get Connected je networkingový seminár s cieľom prepájať mimovládne organizácie venujúce sa zážitkovému vzdelávaniu, zdielať dobrú prax a hľadať nové možnosti spolupráce. Hlavnou témou semináru bude mentálne zdravie v zážitkovom vzdelávaní.

DIVE DEEP INTO EXPERIENTIAL… – TRAINING COURSE (2021)

Projekt Erasmus+ Dive Deep Into Experiential… je špecializovaný tréning pre pracovníkov s mládežou rozvíjajúci ich zručnosti a postoje. Partneri z Via Experientia prinesú nové metódy a prístupy vo vedení reflexie, aktívneho počúvania a facilitovania.

YOUTH OUTDOOR LEADERSHIP ACADEMY – YOLA (2019-2022)

Projekt Erasmus+ Youth Outdoor Leadership Academy rozvíja skupinu mladých budúcich lídrov zo znevýhodneného prostredia, aby získali nové líderské zručnosti a dokázali pomáhať vlastným komunitám.

WILDERNESS THERAPY OPPORTUNITIES – CONTACT MAKING SEMINAR (2019)

Projekt Erasmus+ Wilderness Therapy Opportunities je networkingový seminár s cieľom prepájať mimovládne organizácie venujúce sa zážitkovému vzdelávaniu a terapii divočinou, zdielať dobrú prax a hľadať nové možnosti spolupráce.

ADAPTIVE PADDLING Training course (2022)

Erasmus+ project Adaptive paddling training coure is focused on soft-skill and hard-skills development of youth workers who are working with people with disabilities and want to involve them in water-based activities.

CREATING PADDLE ABILITY – TRAINING COURSE (2019)

Projekt Erasmus+ Creating Paddle Ability rozvíja zážitkové vzdelávanie o vyžívanie vodných expedícii ako nástroje pre rozvoj tímových a komunikačných zručností. Ide o medzinárodný tréning pracovníkov s mládežou.

LIFE SKILLS ACADEMY (2022)

Projekt Life Skills Academy rozvíja mládežníkov z centier pre deti a rodiny, pracujeme s cieľavedomosťou, zodpovednosťou, tímovými a komunikačnými zručnosťami.