Darujte 2% z dane 2023-02-09T14:48:52+00:00

DARUJTE 2% Z DANE PRE OUTWARD BOUND SLOVENSKO

MILÍ PRIATELIA!

Skúsili ste niekedy prekročiť vlastné hranice, zdolať prekážku, spraviť krok do neznáma? Poznáte ten oslobodzujúci pocit z víťazstva nad sebou samým? My áno.
A spolu s nami mnoho detí, mladých ľudí i dospelých – účastníci našich kurzov či projektov. Outward Bound Slovensko pomáha ľuďom pri hľadaní hlbšieho vzťahu k sebe, k druhým i okolitému svetu už 30 rokov. A chceme pomáhať ďalej!
Aj v roku 2023 pripravujeme množstvo kurzo zážitkového vzdelávania. Aby sa však stali skutočnosťou, potrebujeme vašu pomoc.

Ako darovať 2 % z daní na podporu našej činnosti:

AK STE ZAMESTNANEC

1. Požiadajte zamestnávateľa
Do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Výpočet
Z Potvrdenia o zaplatení dane si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (3% – dobrovoľník).
Môžete nám poukázať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane, ak je táto suma minimálne 3,32 €.
A staňte sa našim dobrovoľníkom v roku 2023.

3. Vyhlásenie
Do Vyhlásenia napíšte naše údaje a sumu, ktorú nám chcete poukázať.
Údaje našej organizácie, ktoré potrebujete uviesť sú:
(meno) Štúdio zážitku – Outward Bound Slovensko
(sídlo) Mozartova 2/c, 811 02 Bratislava
(právna forma) občianske združenie
(IČO) 31771246
Vzor predvyplneného vyhlásenia nájdete tu.
Ak poukazujete 3%, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

4. Nezabudnúť odovzdať
Obe tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením) doručte do 30. 4. 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

5. Ďakujeme Vám!

AK SI PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI, FYZICKÁ OSOBA

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2023:

1. Výpočet
Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane (3% dobrovoľník).
Môžete nám poukázať 2% (3%) z Vašej zaplatenej dane, ak je táto suma minimálne 3,32 €.
A staňte sa našim dobrovoľníkom v roku 2023.

2. Vyplňte daňové priznanie
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) percent z dane v prospech 1 prijímateľa.
Údaje našej organizácie, ktoré potrebujete uviesť sú:
(meno) Štúdio zážitku – Outward Bound Slovensko
(sídlo) Mozartova 2/c, 811 02 Bratislava
(právna forma) občianske združenie
(IČO) 31771246
Vzor predvyplneného vyhlásenia nájdete tu.
Ak poukazujete 3%, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

3. Nezabudnúť odovzdať
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad. Zvyčajne 31. 3. 2023.
V tomto termíne treba tiež zaplatiť daň z príjmov.
Daňový úrad má po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali v náš prospech.

4. Ďakujeme Vám!

AK SI PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI, PRÁVNICKÁ OSOBA

1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
POZOR:
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2022 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2023 (zvyčajne do 31.3.2023) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
Údaje našej organizácie, ktoré potrebujete uviesť sú:
(meno) Štúdio zážitku – Outward Bound Slovensko
(sídlo) Mozartova 2/c, 811 02 Bratislava
(právna forma) občianske združenie
(IČO) 31771246

3. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla: adresu si nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Dozvedieť sa viac o 2% môžete na www.dvepercenta.sk