OB Slovensko 2023-09-17T12:32:54+00:00

Je v nás viac, než si sami myslíme. Ak sa nám podarí si to uvedomiť, možno sa po zvyšok našich životov už neuspokojíme s ničím menším
Kurt Hahn, zakladateľ Outward Bound

KTO SME

Outward Bound Slovensko je mimovládna nezisková organizácia. Venujeme sa zážitkovému vzdelávaniu v outdoorovom prostredí. Rozvíjame mäkké a sociálne zručnosti ako tolerancia, zodpovednosť, empatia, komunikácia, spolupráca.

Pomáhame ľuďom byť úspešnými v živote, rozvíjať ich vlastný potenciál a vedieme ľudí k budovaniu zodpovednosti za svoje činy. Rozvíjame sebadôveru, tímovú spoluprácu, vytrvalosť, komunikačné zručnosti, cieľavedomosť a prekonávanie vlastných hraníc.
Dôležitou súčasťou našich programov je rozvoj pochopenia a tolerancie.

Tieto zručnosti a postoje rozvíjame na pobytových alebo expedičných vzdelávacích kurzoch pre mládež i dospelých.

Na Slovensku pôsobíme od roku 1993. Sme členom medzinárodnej siete Outward Bound International, najväčšej a najstaršej organizácie venujúcej sa outdoorovému vzdelávaniu na svete. Viac o vzdelávacom procese Outward Bound zistíte v medzinárodnej publikácií What it Means to be Outward Bound, a v aktuálnom Global Impact Report z roku 2020 sa dočítate o celosvetovom dopade našich programov. Oba dokumenty sú v anglickom jazyku.

NAŠA VÍZIA

Pomáhať ľuďom byť úspešnými v živote a rozvíjať ich vlastný potenciál.

NAŠA MISIA

Vedieme ľudí k budovaniu zodpovednosti za svoje činy. Outward Bound Slovensko rozvíja sebadôveru, tímovú spoluprácu, vytrvalosť, komunikačné zručnosti, cieľavedomosť a prekonávanie vlastných hraníc. Dôležitou súčasťou je rozvoj pochopenia a tolerancie.

NAŠE PRINCÍPY: ŠTYRI PILIERE OUTWARD BOUND

Štyri piliere predstavujú základ filozofie Outward Bound a sú obsahom každého kurzu.

Pochopenie (súcit, z angl. Compassion)
Nezištne sa angažovať v spoločnosti a pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Sebadôvera (z angl. Self-Reliance)
Spoliehať sa na vlastné úsilie a schopnosti, poznať a využiť osobné silné stránky.

Excelentnosť (zručnosť, z angl. Craftsmanship)
Rozvíjať a využívať vlastné zručnosti a neustále sa snažiť o čo najvyššiu kvalitu vlastnej práce.

Zdatnosť (z angl. Physical Fitness)
Budovať fyzickú a emočnú zdatnosť a vytrvalosť pri plnení cieľov.

Outward Bound 4 pillars

NAŠA METÓDA

UČENIE SA ZÁŽITKOM
Účastníci sa učia zážitkom a vlastnou skúsenosťou. Jednotlivé aktivity majú rôznu náročnosť, ich súčasťou je sebareflexia. Počas kurzu sa účastníci učia z vlastných úspechov aj zlyhaní.

VÝZVA A DOBRODRUŽSTVO
Naše aktivity počas pobytových alebo expedičných kurzov môžu byť fyzicky alebo psychicky náročné a vystavia účastníkov neobvyklým situáciám v novom prostredí. Často prekonávajú svoje vlastné hranice a majú príležitosť zistiť, že je v nich viac ako si mysleli.

POZITÍVNE PROSTREDIE
Každý program je zároveň navrhnutý tak, aby bol fyzicky a emocionálne bezpečný. Vyškolení a skúsení inštruktori usmerňujú a vedú účastníkov v dôvernej a pozitívnej atmosfére, pracujú so zónami komfortu.

NÁSTROJE

  • Tímové aktivity – cieľom je rozvoj komunikačných zručností, hľadanie spoločných riešení
  • Expedície – cieľom je preberanie zodpovednosti za vlastné činy, plánovanie a tímová spolupráca, riešenie problémových situácií
  • Lanové aktivity a skalné lezenie – cieľom je práca s dôverou, prijímanie a dávanie podpory, prekonávanie vlastných hraníc

BEZPEČNOSŤ

Náročnosť každého kurzu a aktivity je navrhnutá podľa fyzických a psychických schopností účastníkov. Inštruktori Outward Bound Slovensko sa riadia vypracovanými bezpečnostnými štandardami, za ktoré zodpovedá Bezpečnostný manažér a Bezpečnostná komisia. Na každom kurze sú prítomní inštruktori s platným certifikátom poskytovania prvej pomoci.

Každý kurz schvaľuje Bezpečnostný manažér a overuje bezpečnosť a správnosť programu, ako aj kompetencie inštruktorov.

Raz za dva roky prechádzame kontrolným auditom vedeným Outward Bound International, tzv. Program Review. Cieľom je dlhodobá udržateľnosť organizácie v nastavení vnútorných procesov, finančnej stability, bezpečnostného manažmentu ako aj kvalita interného vzdelávania inštruktorov.

ČO NÁS ODLIŠUJE A V ČOM JE METÓDA OUTWARD BOUND ŠPECIFICKÁ

NAŠE KURZY

CIEĽOVÁ SKUPINA

  • Mladí od 11 do 30 rokov
  • Školy – žiaci, študenti a učitelia
  • Mimovládne organizácie – mládežníci a pracovníci s mládežou
  • Firmy – zamestnanci a manažment

FORMA KURZOV

Pobytový kurz –  prebieha v okolí strediska, ktorým môže byť škola v prírode, hotel a podobne. Základom programu sú rozličné tímové aktivity, doplnené o ďalšie výzvy ako lanové prekážky, lezenie, splav alebo pešia turistika.

Expedičný kurz – jeho základom je putovanie a táborenie vo voľnej prírode, ktoré má najčastejšie formu pešej turistiky, ale môže prebiehať tiež na vode alebo v zime na snehu.

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

Stanovy občianskeho združenia Štúdio zážitku Outward Bound Slovensko na stiahnutie