Náš tím 2023-09-17T12:38:56+00:00

TÍM OUTWARD BOUND SLOVENSKO

RADA OUTWARD BOUND SLOVENSKO

Rada OBS zodpovedá za strategické smerovanie organizácie, plnenie dlhodobých plánov a finančnej udržateľnosti organizácie.

TOMÁŠ BARTKO
predseda Rady OBS

Tomáš začínal v OBS v roku 2009 spolu s početnou generáciou mladých inštruktorov a aktívne pôsobil ako šéfinštruktor do roku 2016. Od vedenia kurzov sa následne presunul k vedeniu Rady OBS ako jej predseda.

Na kurze Outward Bound čelí výzvam náš účastník. V Rade OBS neustále čelíme výzvam ako tieto možnosti naším účastníkom a tímu sprístupniť.  V živote mimo OBS som architektom.

MICHAELA BUBELÍNIOVÁ
členka Rady OBS

Outward Bound Slovensko je súčasťou môjho života od roku 1993. V tom roku ma nadchla myšlienka vytvoriť na Slovensku pobočku slávnej Prázdninovej školy Lipnice a tak som sa pridala do klubu nadšencov vtedajšieho Štúdia zážitku, predchodcu OBS. Tak ako sa menilo Slovensko a svet okolo, menila sa aj naša organizácia a ja som bola celý čas jej súčasťou v rôznych roliach, ako elévka, inštruktorka, šéfinštruktorka a opakovane aj ako členka Rady. To, čo som sa naučila počas môjho fungovania v OBS som prenášala a dotvárala aj vo všetkých mojich profesiách, ktoré boli vždy nejako prepojené s učením a rozvojom ľudí. Či už ako učiteľka na ZŠ, odborná asistentka na VŠ, konzultantka v oblasti rozvoja ľudských zdrojov, lektorka, mentorka a koučka. Verím totiž, že učenie sa prostredníctvom zážitku je jedna z najlepších metód získavania nových skúseností a má potenciál výrazne meniť životy ľudí. A po všetky tie roky chcem, aby čo najviac ľudí na Slovensku malo príležitosť si na vlastnej koži vyskúšať to, čo tento spôsob učenia prináša.

RUDOLF GAŠPAROVIČ
člen Rady OBS

Rád spomínam na otvorený kurz zážitkového vzdelávania v roku 2013, po ktorom mi OBS prvý krát vstúpilo do života. Spoznávanie samého seba pri rôznych aktivitách, stretnutia s inšpiratívnymi ľuďmi a cibrenie mäkkých zručností, sa stalo dielikom z puzzle života, ktorý dokonale zapadol na svoje miesto. V tom istom roku som plynulo vstúpil do štruktúr OBS ako inštruktor, v súčasnosti ako člen Rady. Teším sa, ak môžem akokoľvek pomôcť, či účastníkom v radosti zo zdolávania výziev, alebo organizácii v jej rutinnom chode. Doma rád čarujem v kuchyni a nadobudnuté kalórie spaľujem po kopcoch v sedle svojho bicykla. Najlepšie sa cíti v lese, pri dobrej knihe a v spoločnosti fajn ľudí. V reálnom živote sa zaoberám implementáciou environmentálnych projektov.

„It´s impossible“, said pride. „It´s risky“, said experience. „It´s pointless“, said reason. „Give it a try“, whispered heart.
/Anonymus

BEZPEČNOSTNÁ KOMISIA

Komisia zodpovedá za bezpečnostné štandardy organizácie, tréningy, vytváranie a schvaľovanie nových metodík, manuálov a aktivít.

ANDREJ OROGVÁNI
predseda Bezpečnostnej komisie a člen Rady OBS

Zážitkové vzdelávanie si ma našlo v roku 2000. Odvtedy som strávil na kurzoch, projektoch a expedíciách so skupinami viac ako 250 dní. Túto skúsenosť považujem za neoceniteľnú pre moje súčasné fungovanie v korporátnej sfére. V OBS dlhodobo zastrešujem tému bezpečnosti účastníkov našich kurzov. Dni, keď nie som v práci trávim v prírode potulkami, ultrabehmi alebo výletmi s mojimi dvomi chalanmi.

Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail. /Ralph Waldo Emerson

GERGELY ‘GERY’ LOVÁSZ
člen Bezpečnostnej komisie

S Outward Boundom som sa stretol v roku 2009. Odvtedy sa táto organizácia a nadšenie pre zážitkové vzdelávanie zabudovali do môjho DNA. Mal som to šťastie, aby som sa mohol učiť a naberať skúsenosti ako inštruktor, tréner a facilitátor v Outward Boundoch na Slovensku,  v Rumunsku, Nemecku a Hong Kongu. Tiež som mal možnosť trénovať prvú generáciu inštruktorov v OB Vietname. V súčastnosti vediem program zameraný na rozvoj osobnosti pre stredoškolákov na medzinárodnej internátnej škole. Vzdelávanie a zbližovanie ľudí s prírodou považujem za svoje poslanie a zdroj inšpirácie. Ako idealista verím, že cez vedomé seba-spoznávanie a cielený seba-rozvoj môžeme prispieť k tomu, aby sme budovali lepší svet.

Môžeme sa trápiť, lebo sme premokli a je nám zima. Alebo len môžeme cítiť, že sme premokli a je nám zima. Rozdiel záleží na našom rozhodnutí.

INŠTRUKTORSKÝ ZBOR

Naši inštruktori vedú jednotlivé vzdelávacie programy, zodpovedajú za bezpečnosť a naplnenie vzdelávacích cieľov kurzov.

DANIEL RUŠAR

JÁN SPURNÝ

JÚLIA HOLAŇOVÁ

KATARÍNA KARCOLOVÁ

MARIE STRACENSKÁ

MARIYA GEORGIEVA

MÁŠA OROGVÁNI

MICHAELA BUBELÍNIOVÁ

MICHAELA UJHÁZYOVÁ

MICHAL KEIM

MIROSLAVA ŠÁROVÁ

PETER GMITRO

PETER ŠÍPOŠ

RASTISLAV OLLÉ

ROBERT OLLÁRY

RUDOLF GAŠPAROVIČ

TATIANA ČERNOCHOVÁ