Loading...
OB história 2020-04-21T15:22:05+00:00

To serve, to strive and not to yield
Kurt Hahn, zakladateľ Outward Bound

POČIATKY OUTWARD BOUND

Outward Bound (OB) bol založený v Aberdovey, vo Walese v roku 1941, pokrokovým nemeckým pedagógom Kurtom Hahnom a Lawrencom Holtom, s podporou námornej spoločnosti Blue Funnel Line. Princípy vzdelávania Kurta Hahna boli výsledkom jeho práce na škole Gordonstoun vo Veľkej Británií a v škole Salem v Nemecku. Hahn veril, že ľudia majú rozvíjať popri akademickom vzdelávaní vlastnú sebaúctu, sebadôveru, tímovú spoluprácu, líderske zručnosti a spoločenské povedomie. Outward Bound rozvíjal u študentov súcit, v zmysle pochopenia (angl. compassion),  fyzickú zdatnosť, ako aj praktické zručnosti.

Pôvodným poslaním Outward Bound bolo umožniť mladým civilným námorníkom zvládnuť drsné podmienky v Severnom Atlantiku, naučiť sa sebaistote, húževnatosti, vytrvalosti a nadobudnúť reálne skúsenosti, ako aj efektívne spolupracovať na palube lode počas druhej svetovej vojny. Prvú školu OB viedol kapitán J.F. Fuller, ktorý v prebiehajúcej bitke o Atlantik, ako člen posádky, prežil potopenie svojej lode a 35 dní viedol záchranný čln Atlantickým oceánom bez strát na ďalších životoch. Po 2. svetovej vojne sa tento úspešný koncept rozšíril do zahraničia, na 6 kontinentov a dnes je Outward Bound vo viac ako 30 krajinách s množstvom lokálnych centier. Ročne prejde týmito kurzami približne 200 000 účastníkov. Toto z nás robí najväčšiu a najstaršiu sieť organizácií venujúcich sa outdoorovému zážitkovému vzdelávaniu na svete.

NÁZOV A MOTTO OUTWARD BOUND

Názov Outward Bound pochádza z námorníckeho výrazu, ktorý označuje moment, kedy loď opúšťa bezpečie prístavu a vypláva na otvorené more. Outward Bound školy to používajú ako symbol pre cestu sebarozvoja, ktorú začínajú všetci účastníci našich kurzov. Motto Outward Bound vystihuje filozofiu Kurta Hahna „Slúžiť, snažiť sa a nevzdávať sa“ (To serve, to strive and not to yield), ktoré vzniklo prevzatím slov básne „Ulysses“ od Alfreda Lorda Tennysona.

OUTWARD BOUND SLOVENSKO A ČESKO

Do Československa prišli prvé informácie o Outward Bound v roku 1977, kedy vznikla Prázdninová škola Lipnice. Po roku 1989 sa začali transformovať a vznikať nové mládežnícke organizácie na báze občianskych združení.

Po rozdelení Československa v roku 1993 vzniká na Slovensku nadácia Štúdio Zážitku. Hlavným cieľom nadácie bolo stavať na tradícii Prázdninovej školy Lipnice a jej koncepcii vzdelávania v prírode a tiež na filozofii Kurta Hahna a tradícii Outward Bound vo svete.

V roku 1997 získava Štúdio zážitku licenciu Outward Bound a organizácia sa premenováva na Štúdio zážitku – Outward Bound Slovensko, občianske združenie.

V roku 2016 prechádza zmenou názvu na Outward Bound Slovensko. V súčasnosti aktívne spolupracujeme s Outward Bound vo Veľkej Británii, Rumunsku, Chorvátsku, Nemecku, Česku, Holandsku, Hong Kongu a Singapure.