Loading...
Life Skills 2019-02-12T11:14:18+00:00

LIFE SKILLS – ZÁŽITKOVÝ VZDELÁVACÍ KURZ PRE ŠTUDENTOV

Z meraní PISA 2015 v správe OECD vyplýva, že deťom na Slovensku nezáleží na ostatných ľuďoch a ich vzťahoch. V tomto indikátore sme posledná zo všetkých meraných krajín. Podobne, tímovú spoluprácu deti vnímajú ako nedôležitú, Slovensko obsadilo 47. miesto z 56 krajín.

Hlavným cieľom kurzu Life Skills je doplniť formálne vzdelávanie a rozvíjať mäkké zručnosti študentov. Dôraz sa kladie na rozvoj tímovej spolupráce, hľadanie spoločných riešení a rozvoj tolerancie a pochopenia.

PRÍNOS

  • Dokážeme študentov ukázať dôležitosť tímovej spolupráce. Táto schopnosť u zamestnávateľov stúpa ako priorita v dobe, kedy sa pracovné pozície menia a vznikajú veľmi rýchlo. Predovšetkým na trhu služieb a technológii.
  • Chceme aktívne pristúpiť k problému vnímania nedôležitosti medziľudských vzťahov.
  • Chceme pomôcť vybudovať generáciu, ktorej bude záležať na slušnej a spravodlivej spoločnosť v tejto krajine. Veríme, že účastníci kurzov prenesú tieto postoje do svojej komunity, tried, rodín a budúceho zamestnania. Rozvoj tolerancie a pochopenia (angl. compassion) je jedným z 4 princípov našej organizácie.

VZDELÁVACIE CIELE

  • zlepšenie sebadôvery, rozhodnosti a osobného odhodlania
  • objavenie vlastných silných stránok
  • spoznanie foriem efektívnej komunikácie a aktívneho počúvania v kolektíve
  • zvýšenie zodpovednosti, nezávislosti a schopnosti riešiť spoločne prekážky
  • budovanie pochopenia a tolerancie (z angl. compassion)

FORMA

Tento kurz má dokopy štyri dni a skladá sa z dvoch častí:

  • 1-dňový tréning na stredisku. Prináša tímové aktivity, kedy sa zo skupiny stáva tím s jasným cieľom. Účastníci objavujú svoje silné stránky a pripravujú vlastnú expedíciu.
  • 3-dňová expedícia. Expedícia a príroda sama vyžaduje samostatnosť, vytrvalosť, zodpovednosť za svoje činy, za seba ako aj za celý tím.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Žiaci a študenti 7. – 9. ročníka základných škôl a 1. – 2. ročníka stredných škôl.

ZDROJE

AKO PODPORIŤ KURZ LIFE SKILLS PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV

Staňte sa súčasťou zmeny a podporte svojim darom kurz LIFE SKILLS, rozvoj zodpovednejšej generácie.
Vďaka vášmu jednorazovému alebo pravidelnému daru prostredníctvom portálu Darujme.sk budeme môcť priniesť kurz LIFE SKILLS väčšiemu počtu študentov.

PRÍLOHY

Life Skills – propozície a program

Stiahnuť

Získajte viac informácií a kontaktujte nás:

Michal Keim michal.keim@outwardbound.sk +421 918 340 228