Dive Deep Into Experiential 2022-10-18T05:51:18+00:00

DIVE DEEP INTO EXPERIENTIAL… – TRAINING COURSE

Projekt Erasmus+ Dive Deep into Experiential… je špecializovaný tréning pre pracovníkov s mládežou rozvíjajúci ich zručnosti a postoje. Partneri z Via Experientia prinesú nové metódy a prístupy vo vedení reflexie, aktívneho počúvania a facilitovania.

POPIS PROJEKTU

Dive Deep Into Experiential… bude 9-dňový tréningový kurz na Slovenku, ktorý prinesie rozvojovú príležitosť pre edukátorov/-ky, facilitátorov/-ky a trénerov/-ky z rozličných európskych krajín zameranú na zvýšenie ich zručností a kompetencií v používaní metód zážitkového učenia. Pracovníci/-čky s mládežou počas tohto tréningu získajú nový set zručností vo využívaní metód zážitkového učenia a outdoorových aktivít. Účastníkom/-čkám tréningu to umožní vo svojej práci ďalej vytvárať príležitosti pre osobnostný rast a empowerment mládeže.
Viac informácií je k dispozícií na webstránke kurzu.

Cieľom tréningu bude rozvíjať set zručností pracovníkov/-čiek s mládežou pomocou metodológie zážitkového vzdelávania.

Výstupy tréningu:

  • dať účastníkom/-čkám odhodlanie facilitovať a viesť individuálne a skupinové rozvojové procesy
  • podporenie účastníkov/-čky v rozvíjaní ich autentického štýlu vo facilitovaní skupiny a vedení tímov
  • tréning účastníkov/-čky vo facilitačných zručnostiach: reflexia, aktívne počúvanie, dávanie a prijímanie spätnej väzby
  • rozvoj procesovo orientovaných facilitačných zručností: uvedenie konceptu reflexívnej praxe, rozvoj vnútornej pripravenosti na facilitovanie a vedenie skupín, oboznámenie s procesovo orientovanými vzdelávacími konceptami a praktikami
  • vytvorenie multikultúrneho prostredia, v ktorom môžu účastníci/-čky zdieľať svoje skúseností, diskutovať rozdiely a podobnosti v používaní zážitkových metód
  • vytvorenie podpornej siete medzi účastníkmi/-čkami, v ktorej môžu potencionálne nájsť partnerské organizácie pre ďalšie projekty
  • vytvorenie prostredia pre nácvik získaných zručnosti v inter-kultúrnom prostredí

Dlhodobým cieľom projektu je v účastníkoch/-čkách vytvoriť odhodlanie pre iniciovanie programov a projektov zameraných na osobnostný rast mládeže a založených na zážitkovom vzdelávaní v ich vlastných krajinách a organizáciach.

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

Tréningový kurz Dive Deep Into Experiential… sa bude konať 16. až 24. júla 2022 na Slovensku.

PRIHLASOVANIE SPUSTENÉ

Prihlasovanie na kurz Dive Deep Into Experiential… je spustené a prebieha do 1.6.2022
Fomulár na prihlasovanie a bližšie informácie nájdete na webe kurzu.

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Asociace pro terapii divočinou a dobrodružstvím v České republice (ČR)
Centre du sport et de la jeunesse Corse (Francúzsko)
Elményakadémia (Maďarsko)
Experientia (Španielsko)
Foundation Institute of Animation and Social Development (Poľsko)
Kamaleonte (Taliansko)
Outward Bound Rumunsko
Outward Bound Slovensko
Prázdninová škola Lipnice – Outward Bound Czech Republic (ČR)
V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže (Slovensko)

KONTAKT

Koordinátor projektu: Michal Keim, +421 918 340 229, michal.keim@outwardbound.sk