Moje m(i)esto 2020-08-01T15:07:58+00:00

MOJE M(I)ESTO

POPIS PROJEKTU

Cieľom projektu je poskytnúť skupine mladých ľudí z centier pre deti a rodiny (CDR) skúsenosť so zážitkovým vzdelávaním v prírode a dobrovoľníctvom. Projekt rozvíja ich samostatnosť, zodpovednosť, sebaistotu, komunikačné a tímové zručnosti. Rovnako ich podporuje v budovaní sietí a priateľstiev v miestnej komunite, čím posilňuje ich schopnosť osamostatniť sa po odchode z CDR.

Projekt nadväzuje na naše predchádzajúce projekty s podobným modelom: s partnerom Človek v ohrození v roku 2018 (Support and Empower Roma Youth) a medzinárodný projekt From Us To You – International (FUYI) v roku 2019/2020. Pridanou hodnotou tohto formátu je dostatočný priestor pre voľbu a zodpovednosť samotných účastníkov, partnerský prístup v procese učenia, skúsenosť s rolou tých, ktorí pomáhajú. Viacerí absolventi FUYI oceňujú to, že si pomocou projektu a v tímovej spolupráci mohli zažiť dobrý pocit z pomoci iným, obavy a víťazstvo nad nimi. V predkladanom projekte chceme umožniť práve tímto deťom, možnosť ďalšieho rozvoja tejto novo-objavenej „superschopnosti“. Dobrovoľnícka časť v tomto prípade nie je postavená na realizácii spoločného dobrovoľníctva, ale na rovesníckej podpore v menších skupinkách (absloventi + noví účastníci), za coachingu a mentoringu našich inštruktorov. Vďaka predchádzajúcim projektom OBS nadväzuje na spoluprácu s CDR, ktoré nám a nášmu tímu dôverujú

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

Prvú časť projektu tvorí 4-dňový zážitkový kurz v prírode zameraný na posúvanie hraníc, zodpovednosť a tímovú spoluprácu. Účastníci si v rovesníckych skupinkách naplánujú dobrovoľnícku výzvu.

Druhú časť tvorí dobrovoľníctvo v spolupráci s miestnymi dobrovoľníckymi organizáciami podľa výberu účastníkov, počas ktorého sa účastníci vysporiadajú s každodennými prekážkami. Počas tejto fázy ich podporujú inštruktorky cez online komunikáciu a jedno až dve osobné stretnutie v nadväzovaní nových vzťahov.

Tretiu časť tvorí 3-dňové vyhodnotenie – splnenie výzvy, prekonávanie prekážok a pohľad do budúcnosti

KONTAKT

Koordinátorka projektu: Michaela Ujházyová, 0940 658 940, michaela.ujhazyova@outwardbound.sk