Loading...
Expedičný tréning pre učiteľov zapojených v programe DofE 2019-03-13T07:14:02+00:00

EXPEDIČNÝ TRÉNING PRE UČITEĽOV – MEDZINÁRODNÁ CENA VOJVODU Z EDINBURGU

Aktívne pracujeme na rozvoji mäkkých zručností učiteľov na Slovensku. Pridajte sa k nám a obohaťte svoje skúsenosti vo vedení expedícii pod vedením skúsených outdoorových inštruktorov a aktívnych školiteľov DofE. 

PRÍNOS

Školiteľom a hodnotiteľom zapojeným v programe priniesť praktické a mäkké zručnosti pre vedenie letných peších expedícii. Využiť potenciál expedície ako vzdelávacieho nástroja pre budovanie charakteru. Oboznámenie sa s metodikou ako uchopiť expedíciu čo najúčinnejšie. Zdieľanie dobrej praxe vedenia expedícii od roku 1993.

Outward Bound Slovensko je držiteľom licenie národnej kancelárie DofE a je národným vyškoleným poskytovateľom aktivity programu.

VZDELÁVACIE CIELE

  • zlepšenie sebadôvery, motivácie a osobného odhodlania
  • objavenie vlastných silných stránok
  • zvýšenie zodpovednosti, nezávislosti a schopnosti viesť expedície
  • navigácia, táborenie, zakladanie ohňa, varenie, oboznámenie sa s výstrojom
  • základy ekologickej etiky „Leave no trace“
  • Bezpečnosť a risk manažment letných expedícii
  • základy tímovej reflexie a spätnej väzby

FORMA

Kurz prebieha formou 2-dňovej expedície. Učitelia prežívajú rovnaké skúsenosti ako účastníci. Majú zodpovednosť za navigáciu, plánovanie, stravu, táborenie a bezpečnosť. Trasa s dĺžkou 12-15 km denne poskytuje priestor na krátke zastávky, počas ktorých sa venujeme jednotlivým témam tréningu. Miesto a dátum konania podľa dohody.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Vyškolení školitelia a hodnotitelia Dobrodružných expedícii DofE v skupine 9 až 12 ľudí.

INŠTRUKTORSKÝ TÍM

Michal Keim – školiteľ Národnej kancelárie, outdoorový inštruktor, viedol 4 expedície DofE, takmer 10 ročné skúsenosti so zážitkovým vzdelávaním.

Peter Gmitro – outdoorový inštruktor, skúsenosti na súši aj vode získal v Nórsku, Česku, Nemecku a USA.

Katarína Michalíková – školiteľka Národnej kancelárie, outdoorová inštruktorka, inštruktorka lezenia a lyžovania, viedla expedície DofE na súši aj vode.

CENA

65€ / os.

Cena zahŕňa: program vedený skúseným inštruktorom a všetky náklady Outward Bound Slovensko, spotrebný materiál, prípadné požičanie expedičného materiálu ako spacáky, karimatky, variče, kompasy a pod. Cena nezahŕňa: dopravu, stravu, poistenie.

Minimálny počet účastníkov: 9. Maximálny počet účastníkov: 12.

PRÍLOHY:

Expedičný tréning – 27.-28.4.2019

Stiahnuť

Expedičný tréning – všeobecné propozície a program

Stiahnuť

Zoznam výbavy na zapožičanie

Stiahnuť

Získajte viac informácií a kontaktujte nás:

Michal Keim michal.keim@outwardbound.sk +421 918 340 228