Pádlovanie bez bariér 2022-05-20T08:21:11+00:00

PÁDLOVANIE BEZ BARIÉR

„Pádlovanie bez bariér“ alebo tzv. adaptívne pádlovanie, je náš rozvojový projekt pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Rozvíja sebavedomie, motivuje vystúpiť mimo zóny komfortu, podporuje motiváciu a sebarozvoj. Táto špecifická metóda zážitkového vzdelávania prináša nové možnosti, ako objavovať svoje silné stránky, získať nové zručnosti, stanoviť si vlastné ciele v prostredí, ktoré takmer zmazáva rozdiely v zdravotnom znevýhodnení. Naše workshopy rozvíjajú sebavedomie, vnútornú motiváciu, medziľudské a komunikačné zručnosti v úplne novom prostredí, kde si sami stanovujete ciele, prekonávate vlastných seba.

Ľudia so zdravotným, sluchovým alebo zrakovým znevýhodnením vo veku 13+.

Počas našich workshopov adaptívneho pádlovanie vieme rozvíjať:

 • sebadôveru a sebavedomie
 • osobnú angažovanosť
 • pohybové a koordinačné zručnosti
 • schopnosť stanoviť si cieľ
 • vystúpiť zo zóny komfortu
 • športovať v prostredí, ktoré zmazáva bariéry

Naši účastníci/čky budú vnímať posilnenie v niektorej alebo vo viacerých z vyššie uvedených zručností a vlastností. Budú sebavedomejší a budú mať skúsenosť s dosiahnutím úspechu.

Priebežne v mesiacoch máj – október, počas víkendov alebo pracovných dní.

Karloveská zátoka v Bratislave, lodenica Univerzity Komenského. V prípade vysokej hladiny Dunaja sa presunieme do Čunova. Vždy sme na pokojnej a stojatej vode.

Náš workshop začína úvodom (30 min.), kedy sa zoznámime, porozprávame sa o očakávaniach, bezpečnosti a oboznámime sa so základmi pádlovania ešte na suchu. Ak je to potrebné, prispôsobíme kajak/sedadlo/pádlo účastníkovi/čke podľa jeho/jej potrieb.

Nasleduje praktická časť (2 hod.), kedy sme na vode. Učíme sa základy pádlovania, spoločne objavujeme Karloveskú zátoku i svoje silné stránky a nové schopnosti. Účastníci vedia pádlovať na jednomiestnom alebo dvojmiestnom kajaku.

Posledná časť je reflexia (30 min.), kedy náš inštruktor vedie „debriefing“ toho, čo sme sa naučili, máme čas na prezlečenie a rozlúčime sa.

1. Vek 13+.

2. Schopnosť samostatne dýchať a udržať hlavu vzpriamene na vodou so záchrannou vestou.

3. Schopnosť zadržať dych (uzavrieť dýchacie cesty) počas ponorenia pod vodu.

Vašu účasť a možnosť zapojiť sa, konzultujeme vždy individuálne, vzhľadom na konkrétne možnosti daného znevýhodnenia. Dôvodom je snaha zabezpečiť čo najvyššiu bezpečnosť našich aktivít.

28.5., 9:00 – 12:00 (Bratislava)

28.5., 13:00 – 16:00 (Bratislava)

29.5., 9:00 – 12:00 (Bratislava)

30.5., 13:00 – 16:00 (Bratislava)

19.6., 9:00 – 12:00 (Bratislava)

19.6., 13:00 – 16:00 (Bratislava)

28.6. 9:00 – 12:00 (Oravská priehrada)

28.6. 13:00 – 16:00 (Oravská priehrada)

29.6. 9:00 – 12:00 (Oravská priehrada)

29.6. 13:00 – 16:00 (Oravská priehrada)

Prosím prineste si športové oblečenie na vodu a obuv, ktorá sa môže zamočiť. Náhradný set oblečenia a druhý pár obuvy si viete nechať v lodenici v šatni. V prípade horúceho počasia určite pokrývku hlavy, slnečné okuliare, dlhý rukáv a opaľovací krém. Odporúčame aj malú fľašu s vodou, prípadne desiatu.

PRIHLASOVANIE

Používame metodiku tzv. adaptívneho pádlovania American Canoe Association (ACA), kde sa tomuto špecifickému prístupu venujú od roku 1990. ACA je jeden z 2 najväčších vodáckých zväzov na svete. Naši inštruktori sú vyškolení a certifikovaní ACA.

Naše kajaky sme adaptovali vďaka špeciálne vyvinutým pomôckám pre ľudí so znevýhodnením od firmy Creating Ability.

Viac o adaptívnom pádlovaní nájdete na tomto linku.

 • každý účastník/čka vopred vyplní zdravotný dotazník a individuálne konzultujeme jeho/jej možnosti
 • každý účasník/čka má po celý čas na vode záchrannú vestu
 • pádlujeme iba na stojatej a veľmi mierne tečúcej vode, ktorú dobre poznáme
 • na 1 inštruktora/ku je maximálne 5 účastníkov
 • každý náš inštruktor/ka má kurz prvej pomoci, lekárničku, ako aj tréning na adaptívne pádlovanie
 • používame kvalitné a overené jedno a dvojmiestne kajaky značky P&H, Prijon, Delsyk alebo Roteko
 • pádlo alebo kajak adaptujeme podľa potrieb jednotlivca
 • vieme využiť podporné plaváky, ktoré zabraňujú prevráteniu kajaku
 • vieme použiť dvojmiestne kajaky, kde je účastník/čka so znevýhodnením a vzadu skúsenejší kajakár, asistent alebo rodič
 • držíme sa princípu „Challenge by choice“, kedy každý účastník/čka vie dobrovoľne z aktivity vystúpiť, pokiaľ by bola príliš náročná

Kde nás nájdete:

Projekt „Pádlovanie bez bariér“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt „Pádlovanie bez bariér“ je podporili aj: 

Našim partnerom je Vodácke centrum s.r.o.