Adaptívne pádlovanie bez bariér 2022-11-30T11:02:36+00:00

ADAPTÍVNE PÁDLOVANIE BEZ BARIÉR

„Pádlovanie bez bariér“ alebo tzv. adaptívne pádlovanie, je náš rozvojový projekt pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Rozvíja sebavedomie, motivuje vystúpiť mimo zóny komfortu, podporuje motiváciu a sebarozvoj. Táto špecifická metóda zážitkového vzdelávania prináša nové možnosti, ako objavovať svoje silné stránky, získať nové zručnosti, stanoviť si vlastné ciele v prostredí, ktoré takmer zmazáva rozdiely v zdravotnom znevýhodnení. Naše workshopy rozvíjajú sebavedomie, vnútornú motiváciu, medziľudské a komunikačné zručnosti v úplne novom prostredí, kde si sami stanovujete ciele, prekonávate vlastných seba.

Ľudia so zdravotným, sluchovým alebo zrakovým znevýhodnením vo veku 13+.

Počas našich workshopov adaptívneho pádlovanie vieme rozvíjať:

 • sebadôveru a sebavedomie
 • osobnú angažovanosť
 • pohybové a koordinačné zručnosti
 • schopnosť stanoviť si cieľ
 • vystúpiť zo zóny komfortu
 • športovať v prostredí, ktoré zmazáva bariéry

Naši účastníci/čky budú vnímať posilnenie v niektorej alebo vo viacerých z vyššie uvedených zručností a vlastností. Budú sebavedomejší a budú mať skúsenosť s dosiahnutím úspechu.

 • parkovanie priamo pri lodenici
 • bezbariérové WC
 • prístup k vode po rampe

Karloveská zátoka v Bratislave, lodenica Univerzity Komenského. V prípade vysokej hladiny Dunaja sa presunieme do Čunova. Vždy sme na pokojnej a stojatej vode.

1.) Úvod: zoznámime sa, porozprávame sa o očakávaniach, nastavíme si kajaky, povieme si o bezpečnosti a oboznámime sa so základmi pádlovania ešte na suchu (30 min.).

2.) Nastavenie kajaku: ak je to potrebné, prispôsobíme kajak/sedadlo/pádlo účastníkovi/čke podľa jeho/jej potrieb (15 min.).

3.) Praktická časť na vode: učíme sa základy pádlovania, ale i pokročilé techniky, spoločne objavujeme Karloveskú zátoku i svoje silné stránky a nové schopnosti. Účastníci vedia pádlovať na jednomiestnom alebo dvojmiestnom kajaku. (60-90 min.).

4.) Záver: návrat do lodenice, odnesieme a vyčistíme kajaky, náš inštruktor vedie reflexiu, rozprávame sa čo sme sa naučili, prezlečenie sa a rozlúčime sa. (30 min.)

1. Vek 13+.

2. Schopnosť samostatne dýchať a udržať hlavu vzpriamene na vodou so záchrannou vestou.

3. Schopnosť zadržať dych (uzavrieť dýchacie cesty) počas ponorenia pod vodu.

Vašu účasť a možnosť zapojiť sa, konzultujeme vždy individuálne, vzhľadom na konkrétne možnosti daného znevýhodnenia. Dôvodom je snaha zabezpečiť čo najvyššiu bezpečnosť našich aktivít.

Prihlasovanie spustíme opäť v apríli 2023.

Prineste si prosím:

 • športové oblečenie na vodu a obuv, ktorá sa môže zamočiť
 • náhradný set oblečenia a druhý pár obuvy, ktorý si viete nechať v lodenici v šatni
 • v prípade horúceho počasia pokrývku hlavy, slnečné okuliare, dlhý rukáv a opaľovací krém
 • odporúčame aj malú fľašu s vodou, prípadne desiatu
 • ak nosíte dioptické okuliare zaistite si ich šnúrkou/gumičkou
PRIHLASOVANIE

Používame metodiku tzv. adaptívneho pádlovania American Canoe Association (ACA), kde sa tomuto špecifickému prístupu venujú od roku 1990. ACA je jeden z 2 najväčších vodáckých zväzov na svete. Naši inštruktori sú vyškolení a certifikovaní ACA.

Naše kajaky sme adaptovali vďaka špeciálne vyvinutým pomôckám pre ľudí so znevýhodnením od firmy Creating Ability.

 • každý účastník/čka vopred vyplní zdravotný dotazník a individuálne konzultujeme jeho/jej možnosti
 • každý účasník/čka má po celý čas na vode záchrannú vestu
 • pádlujeme iba na stojatej a veľmi mierne tečúcej vode, ktorú dobre poznáme
 • na 1 inštruktora/ku je maximálne 5 účastníkov
 • každý náš inštruktor/ka má kurz prvej pomoci, lekárničku, ako aj tréning na adaptívne pádlovanie
 • používame kvalitné a overené jedno a dvojmiestne kajaky značky P&H, Prijon, Delsyk alebo Roteko
 • pádlo alebo kajak adaptujeme podľa potrieb jednotlivca
 • vieme využiť podporné plaváky, ktoré zabraňujú prevráteniu kajaku
 • vieme použiť dvojmiestne kajaky, kde je účastník/čka so znevýhodnením a vzadu skúsenejší kajakár, asistent alebo rodič
 • držíme sa princípu „Challenge by choice“, kedy každý účastník/čka vie dobrovoľne z aktivity vystúpiť, pokiaľ by bola príliš náročná

Kde nás nájdete:

Zapojené organizácie: Spojená škola Hrdličková pre nepočujúcich, Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím a jednotlivci so zdravotným znevýhodnením, Spojená škola Mokrohájska 3 a Odborné učilište Dúbravská cesta.

Projekt „Pádlovanie bez bariér“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt „Pádlovanie bez bariér“ podporili: 

Našim partnerom je Vodácke centrum s.r.o.