Loading...
Učme sa pre život 2018-05-26T13:01:30+00:00

UČME SA PRE ŽIVOT – VZDELÁVACÍ KURZ PRE ŠTUDENTOV, UČŇOV, TRAINEES A MLADÝCH PRACUJÚCICH

Vzdelávací kurz pre mladých, ktorí končia strednú školu, sú zapojení do duálneho vzdelávania, trainee programu, alebo už pracujú.

Snažíme sa zlepšiť mäkké a komunikačné zručnosti mladých ľudí potrebné pre efektívnu prácu v tíme, ako aj o budovanie zodpovednosti, sebavedomia a cieľavedomosti jednotlivcov a tímov. Veríme, že prostredníctvom zážitkového vzdelávania v outdoorovom prostredí dokážeme doplniť formálne vzdelávanie v školách a pripravíme mladých na každodenné výzvy v pracovnom prostredí.

Ponúkame vám kurz skladajúci sa z dvoch častí. Prvá dvojdňová časť sa koná na vybranom stredisku a venuje sa budovaniu tímu. Nasleduje druhá trojdňová časť, ktorou je expedícia pri ktorej je hlavným cieľom rozvoj osobnej a tímovej zodpovednosti.

Počas celého kurzu sa budeme venovať témam:

  • rozvoj vnímania vlastných silných stránok, schopností a zručností
  • rozvoj sebadôvery, rozhodnosti a osobného odhodlania
  • rozvoj schopností efektívne komunikovať a aktívne počúvať v kolektíve
  • pochopenie vlastností efektívneho tímu a časového manažmentu
  • rozvoj schopností plánovať a stanovovať si vlastné ciele
  • rozvoj zodpovednosti, nezávislosti a schopnosti riešiť prekážky

Cieľovou účastníckou skupinou sú študenti, učni a mladí pracujúci vo veku 16 – 26 rokov, školy a firmy zapojené v duálnom vzdelávaní, alebo s trainee programom.

Dátum a miesto vieme prispôsobiť potrebám klienta. Dokážeme ho ušiť na mieru podľa potrieb daného kolektívu.

Detailný program môžete nájsť v prílohe.

Pre bližšie informácie kontaktujte:
Michal Keim
michal.keim@outwardbound.sk
0918 340 228