Wilderness Therapy Opportunities 2020-08-05T15:25:33+00:00

WILDERNESS THERAPY OPPORTUNITIES – CONTACT MAKING SEMINAR

Wilderness Therapy Opportunities je networkingový seminár s cieľom prepájať mimovládne organizácie venujúce sa zážitkovému vzdelávaniu a terapii divočinou, zdielať dobrú prax a hľadať nové možnosti spolupráce. Tento seminár vytvorí príležitosť pre sieťovanie a vzájomné učenie pracovníkov s mládežou a terapeutov z rôznych európskych krajín. Zvýši povedomie o terapii divočinou (wilderness therapy) a o tom ako môže byť využitá v práci s mládežou. Contact making seminar nebude predstavovať tréning, hlavným zámerom bude spoznanie sa, sieťovanie, zdieľanie silných stránok a a príležitostí na kooperáciu v novej oblasti práce. Projekt je finančne podporený v rámci programu Európskej únie Erasmus+.

POPIS PROJEKTU

Seminár vytvorí priestor a prostredie pre podporu osobnostného rozvoja a posilnenie možností budúcej projektovej spolupráce jednotlivých partnerských organizácií. Výsledkom bude spoločný tím expertov, ktorí budú schopní spolupracovať naprieč krajinami jednotlivých organizácií. Experti na terapiu divočinou následne dostanú možnosť sa zapojiť do nových projektov a práce nových organizácií, a na druhej strane projekt umožní partnerským organizáciám vstúpiť do oblasti novej terapeutickej práce.

Ciele projektu:

  • dozvedieť sa o východiskách, špecifikách, princípoch a histórií terapie divočinou
  • dozvedieť sa o existujúcich sieťach a štruktúrach, výsledkoch výskumu, teóriách a trendoch v tejto oblasti
  • dozvedieť sa o tom pre aké skupiny a akým spôsobom môže byť terapia divočinou využitá (napríklad drogovo závislí, juvenilná mládež a pod.)
  • budovanie silnej siete zapojených organizácií a expertov
  • vytvorenie efektívnych spôsobov komunikácie pre budúce projekty a kooperácie

Výstupy projektu:

  • fungujúca sieť založená na osobných vzťahoch
  • spoločný tím minimálne piatich inštruktor, trénerov a terapeutov schopný realizovať program založený na terapii divočinou v Českej republike a na Slovensku v jednom z používaných jazykov a ďalší spoločný tím minimálne piatich expertov v Maďarsku a Rumunsku schopný realizovať program v maďarskom jazyku
  • návrhy budúcich projektov medzi českými a slovenskými partnerskými organizáciami a medzi maďarskými a rumunskými organizáciami, zamerané na využitie terapie divočinou so zameraním na potreby nových cieľových skupín

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

Contact making seminar – Wilderness Therapy Opportunities sa uskutoční 5.-10. novembra 2019 v Suchej nad Parnou na Slovensku.

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Asociace pro terapii divočinou a dobrodružstvím v České republice (ČR)
Elményakadémia (HU)
Outward Bound Rumunsko
Outward Bound Slovensko
Plusko (SK)
Prázdninová škola Lipnice – Outward Bound Czech Republic (ČR)

KONTAKT

Koordinátor projektu: Michal Keim, +421 918 340 229, michal.keim@outwardbound.sk

Autor fotografií: Szilárd L. Márton