Create Paddle Ability 2021 2022-04-11T09:30:56+00:00

CREATE PADDLE ABILITY – TRAINING COURSE (2021)

Projekt Create Paddle Ability rozvíja zážitkové vzdelávanie o vyžívanie vodných expedícii ako nástroje pre rozvoj tímových a komunikačných zručností. Ide o medzinárodný tréning pracovníkov s mládežou. Projekt je podporený v rámci programu Európskej únie Erasmus+.

POPIS PROJEKTU

Create Paddle Ability 2021 je tréningovým kurzom na Slovensku, ktorý vytvorí vzdelávacie príležitosti pre mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou z rôznych európskych krajín, zamerané na zvýšenie ich kompetencií vo využití vodných programov, na schopnosť vytvárať prostredie podporujúce osobnostný rozvoj a posilnenie (tzv. empowerment) mladých ľudí so sociálnym alebo fyzickým znevýhodnením. Počas tohto kurzu získajú mládežnícki pracovníci a lídri nové zručnosti vo vodných aktivitách akými sú kajakovanie.

Cieľom tohto tréningového kurzu bude rozvíjať schopnosti a zručnosti pracovníkov s mládežou v oblasti práce s mládežou prostredníctvom metódy zážitkového učenia, a využitím kajakovania ako nástroja pre sociálnu inklúziu.

Výstupmi projektu sú:

  • rozvoj nových zručností pre použitie v outdoorovom vzdelávaní týkajúcich sa vodných aktivít, obzvlášť v práci s mládežou zo znevýhodneného prostredia
  • vytvorenie priestoru pre zdieľanie dobrej praxe v práci s mládežou zo znevýhodneného prostredia a v podpore sociálnej inklúzie
  • vytvorenie priestoru pre rozvoj získaných zručnostím na vode a na súši
  • vytvorenie metodológie pre oblasť outdoorového vzdelávania, čo je relevantné pre lokálnu komunitu na Slovensku a využiteľné v práci s ľuďmi zo znevýhodneného prostredia
  • rozvoj zručností na plánovanie a vedenie skupiny
  • aplikovanie novo-získaných zručností v krátkej praktickej aktivity so študentami

Tréning je platformou pre stretnutie ľudí, ktorí majú skúsenosti s prácou s mládežou so znevýhodneného prostredia a ľudí so skúsenosťami v oblasti outdoorového vzdelávania. Dlhodobým cieľom projektu bude rozvíjať schopnosť pracovníkov s mládežou realizovať programy založené na vodných outdoorových aktivitách a zároveň podporujúce sociálnu inklúziu na lokálnej úrovni, v ich domovských krajinách a organizáciach.

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

Tréningový kurz Create Paddle Ability sa konal 30. 9. až 10. 10. 2021 na Slovensku v Čunove a na rieke Dunaj.

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Asociace pro terapii divočinou a dobrodružstvím v České republice
Elményakadémia, Maďarsko
Hungarian Experiential Education Foundation (Kétté), Maďarsko
Outward Bound Fínsko
Outward Bound Chorvátsko
Outward Bound Rumunsko
Outward Bound Slovensko
Slovenský Skauting

ČLÁNKY A PUBLIKÁCIE

článok z predchádzajúceho projektu Creating Paddling Ability 2019 publikovaný v magazíne Outward Bound International Journal – Creating Paddle Ability – A Unique Course for Central Europe

KONTAKT

Koordinátor projektu: Michal Keim, +421 918 340 229, michal.keim@outwardbound.sk

Blog a fotografie z projektu Creating Paddle Ability 2019