Loading...
12 mesiacov prázdnin 2019-02-12T10:39:04+00:00

12 MESIACOV PRÁZDNIN – ROZVOJOVÝ KURZ PRE UČITEĽOV A UČITEĽKY

Vy sami denno-denno učíte a rozdávate sa deťom, ale aby ste takto mohli fungovať dlhodobo potrebujete načerpať novú inšpiráciu, nápady a podnety.
Je potvrdené, že najlepšou formou proti vyhoreniu je investícia do vlastného rozvoja a vzdelávania.
A vôbec najlepšie sa človek učí cez zážitky a v diskusiách so seberovnými, pomocou zdieľania dobrej praxe.  Chceme spolu s vami vytvoriť inšpiratívny priestor pre rozvoj nás všetkých.

Pripravili sme pre vás intenzívny rozvojový program postavený na najnovších poznatkoch zo sveta poznávania, pedagogiky, psychológie, ktorý je rozdelený do 3 víkendov.

Po ich absolvovaní:

 • Spoznáte svoje zdroje a ako ich môžete využiť pri prevencií vlastného vyhorenia
 • Získate zručnosti pre budovanie a udržiavanie zdravých vzťahov, ktoré sú predpokladom dobrej klímy triedy,
 • Naučíme sa spolu ako pracovať s pravidlami pri práci s deťmi
 • Spolu objavíme tajomstvá toho, ako rozprávať s deťmi tak, aby nás počúvali
 • Budete mať v rukách metódy ako pracovať s emóciami (vlastnými aj vašich žiakov) aby vám pomáhali a nie naopak,
 • Budete poznať spôsoby ako riešiť náročné situácie v triedach, riešiť konflikty
 • Budete si vedieť vypýtať spätnä väzbu a aj ju dať iným (deťom aj kolegom)

Čo predchádzalo myšlienke vytvoriť inšpiratívny priestor pre sebapoznanie a budovanie vzťahov s podobne zmýšlajúcimi učiteľkami a učiteľmi?

Máločo v našich životoch je nemenné a trvalé. Tak, ako berieme za samozrejmé, že dnes používame tie najnovšie modely telefónov, áut či počítačov, malo by byť samozrejmé používať vo vyučovaní aj najnovšie poznatky z neurovedy, pedagogiky a psychológie. Navyše, učiaci sa učiteľ môže lepšie pochopiť svojich žiakov, lebo pri vlastnom vzdelávaní prežíva podobné pocity ako oni. A ešte – dnes vieme, že vzdelanie môže byť dobrodružstvo a zábava, tak prečo by si ho mali učitelia odopierať.

PROGRAM A TÉMY JEDNOTLIVÝCH VÍKENDOVÝCH STRETNUTÍ

1. víkend: Šťastný učiteľ = dobrý učiteľ

Téma prvého stretnutia vychádza z presvedčenia, že na to, aby sme čokoľvek mohli robiť dobre, a nie len učiť, je nevyhnutné, aby sme sa najprv mi sami cítili dobre .Budeme sa rozprávať o vlastných hodnotách , motíváciách a osobných zdrojoch  na ktorých môžeme stavať. Pozrieme sa aj  na praktické návody, ktoré vám pômôžu nevyhorieť.

Nad čím budeme spolu uvažovať?

 • Prečo sme s prácou učiteľa začali…a prečo stále pokračujeme?
 • Včom stále vidíme zmysel našej práce?
 • Aké nároky na nás kladie rola učiteľa a ako ich môžeme zvládnuť
 • Aké naše osobné predpoklady nám pri práci učiteľa najviac pomáhajú?

2. víkend: Zdravé vzťahy= zdravá atmosféra

Pozrieme sa spolu na vzťahy, ktoré sú rovnako nevyhnutnou podmienkou funkčnej triedy a tvoria atmosféru. Vzťah vždy vytvárajú minimálne dve strany, to nikto z nás nemôže poprieť, no uvedomiť si to pri každodenných povinnostiach nie je ľahké.
Spolu sa pozrieme na tému vzťahu učiteľa,  dieťaťa a triedy, rešpekt a partnerský vzťah so žiakmi a na praktické návody ako si zadefinovať svoju zodpovednosť a úlohy pri nastavovaní atmosféry a komunikácie v triede.

Aké budú naše hlavné otázky?

 • Čo všetko atmosféru triedy vytvára?
 • Ako môžeme  mapovať  a diagnostikovať atmosféru v triede?
 • Ako je možné  atmosféru v triede ovplyvňovať?
 • Kto je zodpovedný za vzťahy a atmosféru v triede?

3. víkend: Naše emócie = zdroj sily a zároveň nebezpečný pán

Bolo by odvážne myslieť si, že návody na správne fungovanie triedy stačia. Aby sme dokázali zvládať naše úlohy k vlastnej spokojnosti potrebujeme vedieť reagovať na úskalia a zvládať ťažšie prípady.
Pozrieme sa na 3 hlavné oblasti. Naše emócie ako zdroj sily v prípade, že si ich uvedomujeme a vieme ich spracovať a správne nasmerovať. , Na to ako netrestať ale naučiť sa pracovať s logickými dôsledkami a aj na to ako pristupovať k deťom so špecifickými potrebami.  Pokúsime sa spolu nájsť spôsoby ako zareagovať na známky šikany.

Budeme spolu hľadať odpovede na otázky:

 • Čo je emocionálna inteligencia učiteľa?
 • Ako rozpoznať vlastné emócie a ako ich zvládať tak, aby boli nápomocné?
 • Ako pomáhať pri zvládaní emócií deťom?
 • Ako rozoznať deti so špecifickými potrebami?
 • Ako deti so špecifickými potrebami pochopiť a správne integrovať?
 • Prečo tresty v dlhodobom kontexte nie sú účinné?

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Aká je cena?

 • Účastnícky poplatok je spolu 450 euro za 3 víkendy.
 • Po potvrdení prihlásenia sa, je potrebné uhradiť zálohu vo výške 150 euro.
 • Zvyšnú sumu je po dohode možné uhradiť na splátky.
 • Účastnícky poplatok môže byť celý alebo jeho časť uhradený vašou školou.

Čo je zahrnuté v cene?

 • Ubytovanie pre účastníkov.
 • Priestory a občerstvenie.
 • Študijne materiály a praktické pomôcky, ktoré budete môcť v praxi využiť.
 • Honoráre pre lektorky a hostky

Môžem sa zúčastniť iba jedného z víkendov?

Bohužiaľ nie, program je vystavaný ako komplexný a zložený z aktivít, ktoré prebiehajú mimo samotných víkendov. Účasť pre vás bude mať zmysel, iba ak absolvujete všetky 3 časti.

Koľko nás bude?

Naša skupina bude mať maximálne 15 členov. Ideálne bude ak z jednej školy pôjdete aspoň dvaja. Pre následnú udržateľnosť bude mať zmysel ak jedným z dvojice bude zástupkyňa/zástupca školy.

Kedy sa stretneme?

Termíny seminárov budú dohodnuté s prihlásenými účastnikmi/účastničkami.

Ako sa môžete prihlásiť a kto mi odpovie na ďalšie otázky?

Kontaktujte nás emailom na jednom z kontaktov:
Michal Keim (projektový koordinátor) michal.keim@outwardbound.sk +421 918 340 228
Michaela Bubelíniová (hlavná lektorka) michaela.bubeliniova@gmail.com

Kde naše stretnutia budú prebiehať?

V Bratislave na adrese Štúrova 3 (budova Luxor)

LEKTORSKÝ TÍM

Michaela-Bubeliniova-Outward-Bound-Slovensko

MICHAELA BUBELÍNIOVÁ

pôvodne získala pedagogické vzdelanie a pôsobila ako učiteľka na dedinskej škole v Závode, ale cesta ju nakoniec doviedla do banky na HR oddelenie. Napriek tomu, že je živým opakom slova ambícia a tajne sa riadi heslom „nikdy neukáž všetko čo dokážeš“, aj to málo vždy stačí na míľové kroky v kariérnych rebríčkoch. Až máme strach z dna, keď svoje super schopnosti ukáže naplno. Jej PhD. titul za menom zďaleka neodzrkadľuje jej plnú kvalifikáciu na takmer úplne všetko.

amila-Martinkova-Outward-Bound-Slovensko

KAMILA MARTINKOVÁ

so školou mala posledný kontakt pri promócií z odboru Sociálna a pracovnú psychológia na UK, ale vzdelávanie je v jej práci stále prítomné. Pracuje v HR, kde už desať rokov hľadá v každej aktivite to H (ako Human) a najviac ho nachádza práve pri rozvoji a tréningoch. Namiesto štrikovania má ako voľnočasový doplnok prácu s klientmi v rámci výcviku systemickej psychoterapie.

Masa-Orogvani-Outward-Bound-Slovensko

MÁŠA OROGVÁNI

„nikdy nebudem učiteľkou“ vyhlásila kedysi a vyštudovala scenáristiku. Napriek detskému presvedčeniu bola jej prvá platená práca pani učiteľka v škôlke. Oba svety spojila pri práci na detských DVD Spievankovo, ktoré sa predávali lepšie ako teplé rožky a CD kapely Desmod. Dnes je Máša hrdou členkou Komenského inštitútu, kam prináša praktickú skúsenosť s inklúziou znevýhodnených študentov, ktorú denne zažíva ako osobná asistentka piatačky Eli na základnej škole Alexandra Dubčeka.

HOSTKY

ĽUBA SLÁDEKOVÁ

JARMILA TOMKOVÁ

www.viasua.sk

DENISA ZLEVSKÁ

www.ctar.sk