Moje m(i)esto 2020-09-24T18:51:20+00:00

MOJE M(I)ESTO

Cieľom projektu je poskytnúť skupine mladých ľudí zo sociálneho znevýhodneného prostredia skúsenosť so zážitkovým vzdelávaním v prírode a dobrovoľníctvom. Projekt rozvíja ich samostatnosť, zodpovednosť, sebaistotu, komunikačné a tímové zručnosti. Rovnako ich podporuje v budovaní sietí a priateľstiev v miestnej komunite, čím posilňuje ich schopnosť osamostatniť sa po dosiahnutí dospelosti.

POPIS PROJEKTU

Projekt nadväzuje na naše predchádzajúce medzinárodné projekty s podobným modelom: Support and Empower Roma Youth z roku 2018 s organizáciou Človek v ohrození a From Us To You – International (FUYI) z rokov 2019/2020. Pridanou hodnotou tohto formátu je dostatočný priestor pre voľbu a zodpovednosť samotných účastníkov a účastníčok, partnerský prístup v procese učenia, skúsenosť s rolou tých, ktorí pomáhajú. Viacerí absolventi a absolventky FUYI oceňujú to, že si pomocou projektu a v tímovej spolupráci mohli zažiť dobrý pocit z pomoci iným, obavy a víťazstvo nad nimi. V predkladanom projekte chceme umožniť práve týmto deťom možnosť ďalšieho rozvoja tejto novo-objavenej „superschopnosti“. Dobrovoľnícka časť v tomto prípade nie je postavená na realizácii spoločného dobrovoľníctva, ale na rovesníckej podpore v menších skupinkách (absolventi/absolventky + noví účastníci/účastníčky), za koučingu a mentoringu našich inštruktorov a inštruktoriek.

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

Prvú časť projektu tvorí 4-dňový zážitkový kurz v prírode zameraný na posúvanie hraníc, zodpovednosť a tímovú spoluprácu. Účastníci a účastníčky si v rovesníckych skupinkách naplánujú dobrovoľnícku výzvu.

Druhú časť tvorí dobrovoľníctvo v spolupráci s miestnymi dobrovoľníckymi organizáciami podľa výberu účastníkov a účastníčok, počas ktorého sa vysporiadajú s každodennými výzvami. Počas tejto fázy ich podporujú inštruktorky cez online komunikáciu a jedno až dve osobné stretnutie v nadväzovaní nových vzťahov.

Tretiu časť tvorí 3-dňové vyhodnotenie – splnenie výzvy, prekonávanie prekážok a pohľad do budúcnosti

VÝZVA PRE ÚČASTNÍCKE TÍMY

Projekt Moje m(i)esto spúšťame na jeseň 2020 s termínom prvej časti 12.-15.11.2020 a tretej časti 12.-14.2.2021
Pozrite sa na výzvu pre účastnícke tímy a prihláste sa do 7. októbra 2020.

Sledujeme aktuálnu epidemiologickú situáciu a realizácia podujatia bude závisieť od aktuálnych epidemiologických nariadení.

KONTAKT

Koordinátorka projektu: Michaela Ujházyová, 0940 658 940, michaela.ujhazyova@outwardbound.sk