Get Connected – Contact Making Seminar 2022-02-09T11:01:14+00:00

GET CONNECTED – CONTACT MAKING SEMINAR

Projekt Erasmus+ Get Connected je networkingový seminár s cieľom prepájať mimovládne organizácie venujúce sa zážitkovému vzdelávaniu, zdielať dobrú prax a hľadať nové možnosti spolupráce. Hlavnou témou semináru bude mentálne zdravie v zážitkovom vzdelávaní.

POPIS PROJEKTU

Účelom contact-making semináru je prepájať mimovládne organizácie venujúce sa zážitkovému (outdoorovému) vzdelávaniu, s tými, ktoré vo svojich programoch využívajú aj terapeutické prvky z tzv. Adventure Therapy, terapiu divočinou. Snahou je posilniť sieť organizácií, vzdelávateľov, inštruktorov, terapeutov a posilniť ich medzinárodnú spoluprácu, čím chceme prispieť k zvýšeniu kvality práce s mládežou. Okrem toho chceme podporiť pracovníkov s mládežou v zvýšení ich kompetencií v oblasti práce s mládežou, ktorá čelí psychickým/duševným problémom.

Seminár Get Connected je organizovaný aj za účelom umožniť zástupcom jednotlivých organizácií nájsť si partnerov pre medzinárodnú spoluprácu a naplánovať spoločné projekty, predovšetkým v rámci programu Erasmus+. Na seminári chceme v značnej miere podporiť práve plánovanie a tvorbu spoločných projektových zámerov. Realizácia semináru je naplánovaná na začiatok marca, na čo nasleduje aprílový predkladací termín. Tento čas je dostatočný na prípravu spoločného projektu. Čerstvý zážitok a spojenie sa s ľuďmi na seminári môže byť motiváciou projektový zámer dotiahnuť, podať a potenciálne už na jar 2022 spoločný projekt realizovať.

Ciele seminára:

  • vytvoriť networkingové podujatie pre vzájomné spoznanie sa a oboznámenie sa s konceptom práce a prístupu k osobnostnému rozvoju mladých ľudí zapojených organizácii
  • posilniť a rozvíjať sieť zapojených mimovládnych organizácií, ktoré pracujú v oblasti neformálneho vzdelávania so zážitkovým outdoorovým vzdelávaním ako aj programami s terapeutickými prístupmi (napr. Adventure Therapy, Wilderness Therapy)
  • zvýšiť povedomie o duševnom zdraví mladých ľudí v EÚ a spôsoboch ako sa vysporiadať s problémami duševného zdravia mladých ľudí, ktorí sa zúčastňujú na vzdelávacích programoch zapojených organizácií
  • vytvoriť priestor pre rozvoj nápadov na spoluprácu a ich rozpracovanie do projektových zámerov

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

Contact-making seminár Get Connected sa bude konať 6. až 11. júla 2021 na Slovensku.

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Active Connections (Írsko)
Asociace pro terapii divočinou a dobrodružstvím v České republice (ČR)
Brightwood Training (Veľká Británia)
Elményakadémia (Maďarsko)
Experientia (Španielsko)
Nature (Belgicko)
Outward Bound Chorvátsko
Outward Bound Holandsko
Outward Bound Rumunsko
Outward Bound Slovensko
Slovenský Skauting

KONTAKT

Koordinátor projektu: Michal Keim, +421 918 340 229, michal.keim@outwardbound.sk