Creating Paddle Ability 2019 2020-08-05T15:28:15+00:00

CREATING PADDLE ABILITY – TRAINING COURSE (2019)

Projekt Creating Paddle Ability rozvíja zážitkové vzdelávanie o vyžívanie vodných expedícii ako nástroje pre rozvoj tímových a komunikačných zručností. Ide o medzinárodný tréning pracovníkov s mládežou. Projekt je podporený v rámci programu Európskej únie Erasmus+ a v rámci Vyšehradského fondu.

POPIS PROJEKTU

Creating Paddle Ability je tréningovým kurzom na Slovensku, ktorý vytvorí vzdelávacie príležitosti pre mládežníckych lídrov a pracovníkov s mládežou z rôznych európskych krajín, zamerané na zvýšenie ich kompetencií vo využití metód neformálneho vzdelávania. Konkrétne sa bude jednať o vodné outdoorové aktivity, využiteľné na podporu osobnostného rozvoja. Počas tohto kurzu získajú mládežnícki pracovníci a lídri nové zručnosti vo vodných aktivitách akými sú kajakovanie a kanoistika.

Tréningový kurz bude dizajnovaný na rozvoj technických zručností v práci s outdoorovými aktivitami a zároveň zameraný na skúmanie možností pre ich využitie v práci s mladými ľuďmi s obmedzenými príležitosťami. Bude sa jednať o platformu pre stretnutie ľudí s expertízou ako vo využívaní outdoorového vzdelávania tak aj v práci s mládežou s obmedzenými príležitosťami. Jazykom tréningu bude angličtina a bude vedený medzinárodne certifikovanými trénermi a špecialistami.

Dlhodobým cieľom projektu bude rozvíjať schopnosť pracovníkov s mládežou realizovať programy založené na vodných outdoorových aktivitách a zároveň podporujúce sociálnu inklúziu na lokálnej úrovni, v ich domovských krajinách a organizáciach.  Metódou používanou počas tréningu budú aktivity neformálneho a experienciálneho vzdelávania.

Výstupy projektu:

  • rozvoj nových zručností pre použitie v outdoorovom vzdelávaní týkajúcich sa vodných aktivít, obzvlášť v práci s mládežou zo znevýhodneného prostredia
  • vytvorenie priestoru pre zdieľanie dobrej praxe v práci s mládežou zo znevýhodneného prostredia a v podpore sociálnej inklúzie
  • vytvorenie priestoru pre rozvoj získaných zručností
  • vytvorenie metodológie pre oblasť outdoorového vzdelávania, čo je relevantné pre lokálnu komunitu na Slovensku a využiteľné v práci s ľuďmi zo znevýhodneného prostredia

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

Tréningový kurz Creating Paddle Ability sa bude konať 22. až 31. mája 2019 na Slovensku v Čunove a na rieke Dunaj.

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

Elményakadémia (HU)
Outward Bound Chorvátsko
Outward Bound Fínsko
Outward Bound Rumunsko
Outward Bound Slovensko
Plusko (SK)
Prázdninová škola Lipnice – Outward Bound Czech Republic (CZ)

ČLÁNKY A PUBLIKÁCIE

článok Creating Paddle Ability – A Unique Course for Central Europe publikovaný v magazíne Outward Bound International Journal, 2019 Edition

KONTAKT

Koordinátor projektu: Michal Keim, +421 918 340 229, michal.keim@outwardbound.sk