Učme sa pre život 2020-08-04T16:15:44+00:00

UČME SA PRE ŽIVOT – VZDELÁVACÍ KURZ PRE ŠTUDENTOV, UČŇOV, TRAINEES A MLADÝCH PRACUJÚCICH

Vzdelávací kurz pre mladých, ktorí končia strednú školu, sú zapojení do duálneho vzdelávania, trainee programu, alebo už pracujú.

Snažíme sa zlepšiť mäkké a komunikačné zručnosti mladých ľudí potrebné pre efektívnu prácu v tíme, ako aj o budovanie zodpovednosti, sebavedomia a cieľavedomosti jednotlivcov a tímov. Veríme, že prostredníctvom zážitkového vzdelávania v outdoorovom prostredí dokážeme doplniť formálne vzdelávanie v školách a pripravíme mladých na každodenné výzvy v pracovnom prostredí.

Ponúkame vám kurz skladajúci sa z dvoch častí. Prvá dvojdňová časť sa koná na vybranom stredisku a venuje sa budovaniu tímu. Nasleduje druhá trojdňová časť, ktorou je expedícia pri ktorej je hlavným cieľom rozvoj osobnej a tímovej zodpovednosti.

VZDELÁVACIE CIELE

  • rozvoj vnímania vlastných silných stránok, schopností a zručností
  • rozvoj sebadôvery, rozhodnosti a osobného odhodlania
  • rozvoj schopností efektívne komunikovať a aktívne počúvať v kolektíve
  • pochopenie vlastností efektívneho tímu a časového manažmentu
  • rozvoj schopností plánovať a stanovovať si vlastné ciele
  • rozvoj zodpovednosti, nezávislosti a schopnosti riešiť prekážky

CIEĽOVÁ SKUPINA

Študenti, učni a mladí pracujúci vo veku 16 – 26 rokov, školy a firmy zapojené v duálnom vzdelávaní, alebo s trainee programom.

REFERENCIE

  • Profesíjny bakalár, Vokswagen Slovensko

PRÍLOHY

Učme sa pre život – propozície a program

Stiahnuť

Získajte viac informácií a kontaktujte nás:

Michal Keim michal.keim@outwardbound.sk +421 918 340 228