Loading...
Raketový model 2020-04-24T11:09:33+00:00

RAKETOVÝ MODEL™ – MODERNÁ ANALÝZA TÍMU A JEHO ROZVOJ V OUTDOOROVOM TEAMBUILDINGU

Raketový model prináša praktické nástroje pre vytvorenie efektívneho a úspešného tímu.

Raketový model™ možno využiť na analýzu tímu, zvýšenie tímovej motivácie a jeho výkonu. Ponúka podrobnú spätnú väzbu, kedy zistíte ako si vedie váš tím v jednotlivých oblastiach analýzy. Máte možnosť porovnať vnímanie fungovania tímu z pohľadu lídra, ako aj z pohľadu členov tímu. Ide o  medzinárodne uznávanú metódu postavenú na 30 rokoch výskumu Gordona Curphyho a Roberta Hogana, vychádza z najnovších poznatkov moderného leadershipu a reálnych potrieb firiem, tímov a manažérov.

PRÍNOS PRE LÍDRA

 • možnosť jednoznačne komunikovať tímu svoje očakávania
 • zdieľať zodpovednosť za výkon tímu a kvalitu tímovej práce s jeho členmi
 • zvyšovať efektivitu tímu a spoločné výsledky tímu

PRÍNOS PRE TÍM

 • sebapoznanie – silné stránky tímu, na ktorých môže stavať, ako aj slabé stránky, ktoré má rozvíjať
 • tímová dohoda a porozumenie čo treba zmeniť vo svojej práci a akčný plán zmien a zodpovedností
 • spoločné rozhodnutie, na ktorých konkrétnych oblastiach sa tím zlepší
 • angažovanosť členov tímu pre zvýšenie efektivity práce

VZDELÁVACIE CIELE

Budú stanovené po vyhodnotení individuálnej analýzy Raketového modelu™, môžu to byť napríklad:

 • rozvoj spoločnej / zdieľanej zodpovednosti
 • hľadanie a prijímanie spoločných rozhodnutí
 • zlepšenie vnímania vlastných silných stránok, schopností a zručností
 • zlepšenie sebadôvery, rozhodnosti a osobného odhodlania
 • zlepšenie schopností efektívne komunikovať a aktívne počúvať v kolektíve
 • zvýšenie zodpovednosti, nezávislosti a schopnosti riešiť prekážky.

FORMA

 1. Brífing členov tímu. Vyplnenie online dotazníka tímovej práce, certifikované spracovanie dotazníka.
 2. Prezentovanie výsledkov lídrovi tímu.
 3. Prezentovanie výsledkov tímu na spoločnom workshope
 4. Práca na zmene – kombinácia facilitovanej diskusie tímu, hľadania riešení & outdoorového teambuildingu zameraného na konkrétne ciele vyplývajúce z analýzy tímu. Program je postavený na mieru podľa potrieb klienta.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Tímy a ich lídri najviac do 15 členov v 1 tíme.

V prípade väčšieho počtu členov tímu, tento delíme na menšie skupiny.

ŠKOLITELIA:

Michaela-Bubeliniova-Outward-Bound-Slovensko

MICHAELA BUBELÍNIOVÁ

Pôvodne získala pedagogické vzdelanie a pôsobila ako učiteľka na dedinskej škole v Závode, ale cesta ju nakoniec doviedla do banky na HR oddelenie. Napriek tomu, že je živým opakom slova ambícia a tajne sa riadi heslom „nikdy neukáž všetko čo dokážeš“, aj to málo vždy stačí na míľové kroky v kariérnych rebríčkoch. Až máme strach z dna, keď svoje super schopnosti ukáže naplno. Jej PhD. titul za menom zďaleka neodzrkadľuje jej plnú kvalifikáciu na takmer úplne všetko.

DANIEL RUŠAR

Facilitátor. Tréner sociálnych zručností. Kouč. Metóda zážitkového učenia. Dobrá atmosféra na workshopoch. Podpora introvertov. Certifikovaný inštruktor Wim Hof metódy. Priaznivec chladnej vody a jógy. Koučovanie v prírode. Prepojenie leadershipu s rodičovstvom. Autor detských kníh. Polyglot. Plavec diaľkového ľadového plávania – začiatočník. Vegán. Naboso.

PRÍLOHY:

Raketový model – analýza tímu

stiahnuť

Raketový model – analýza tímu a outdoorový teambuilding

stiahnuť

Získajte viac informácií a kontaktujte nás:

Michal Keim michal.keim@outwardbound.sk +421 918 340 228