Loading...
Kurz na mieru pre vás 2018-10-31T13:01:57+00:00

KURZ NA MIERU PRE VÁS

Dokážeme spolu odhaliť váš neobjavený potenciál. Rozvíjame sociálne a mäkké zručnosti prostredníctvom zážitkového vzdelávania v outdoorovom prostredí, dokážeme doplniť formálne vzdelávanie v školách alebo na pracovisku. Pre vašu organizáciu a kolektív dokážeme vytvoriť kurz priamo reflektujúci vaše potreby. Individuálne ho vypracujeme a konzultujeme s vami.

PRÍKLAD VZDELÁVACICH CIEĽOV

 • Budovanie sebadôvery, rozhodnosti a osobného odhodlania
 • Komunikačné zručnosti
 • Riešenie konfliktov
 • Vedenie tímu
 • Pochopenie vlastností efektívneho tímu a time managementu
 • Zlepšenie schopností plánovať a stanovovať si ciele
 • Zvýšenie zodpovednosti, nezávislosti a schopnosti riešiť prekážky

FORMA

 • Expedičný: program vedený inštruktormi sa odohráva počas putovania, kedy je tím maximálne samostatný
 • Strediskový (pobytový): program vedený inštruktormi sa odohráva na a v okolí strediska ako napr. škola v prírode, hotel alebo rekreačné zariadenie.

PRÍKLAD KURZOV „NA MIERU“

 • Rozvoj delegovania v pracovnom kolektíve
 • Zlepšenie porozumenie silných stránok členov franchisingovej siete
 • Hľadanie líderských predpokladov v kolektíve
 • Budovanie triedneho kolektívu pre prvý ročník strednej školy
 • Pracovná motivácia učiteľov
 • Prepájanie učiteľským zborov na škole
 • Budovanie komunity žiakov a rodičov v spoločnej triede
 • a iné

CIEĽOVÉ SKUPINY

 • Existujúce alebo vznikajúce pracovné tímy
 • Trainees alebo učňi v duálnom vzdelávaní
 • Učitelia a pracovníci s mládežou
 • Žiaci, študenti, alebo mládežníci v mimovládnych organizáciach

CENA

Rozpočet je individuálne stanovený na základe náročnosti a dĺžky kurzu.

Získajte viac informácií a kontaktujte nás:

Michal Keim michal.keim@outwardbound.sk +421 918 340 228