Európsky zbor solidarity (UWC Nórsko) 2020-08-05T00:05:32+00:00

EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY: VOLUNTEERING FOR PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT (UWC NÓRSKO)

Projekt Volunteering for Professional Self-development je podporený v rámci programu Európskeho zboru solidarity a prináša možnosť pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku zo Slovenska zúčastniť sa dlhodobého dobrovoľníckeho pobytu na medzinárodnej škole United World College v Nórsku.

POPIS PROJEKTU

Cieľom projektu je poskytnutie príležitosti pre dobrovoľníka alebo dobrovoľníčku zo znevýhodneného prostredia na Slovensku pre osobnostný rast, získanie nových zručností a kompetencií a zvýšenie zapojenia do spoločenského diania. Dobrovoľník/dobrovoľníčka bude môcť vďaka projektu rozvíjať svoju samostatnosť, sebavedomie, stane sa tímovým hráčom/hráčkou s nadšením pre vzdelávanie a dobrovoľníctvo. Súcit pre ostatných a dôraz na hodnotu multikulturalizmu podporí vnímanie EÚ a význam komunitnej práce. Všetky vzdelávacie ciele poslúžia ako prostriedky na zvýšenie šancí a možností na zamestnanie po návrate domov.

Partnerskou hosťujúcou organizáciou tohto projektu je medzinárodná škola United World College (UWC) Red Cross Nordic v nórskom Flekke, ktorá poskytne túto dobrovoľnícku príležitosť na základe svojich predchádzajúcich dlhodobých skúseností s Európskou dobrovoľníckou službou. jedná sa o medzinárodnú internátnu školu, na ktorej študujú študenti a študentky 90 národností. Misiou školy je využiť vzdelávanie ako silu ktorá môže zjednotiť ľudí pre mierovú a udržateľnú budúcnosť. UWC predstavuje ukážkovú modelovú organizáciu, ktorá kladie dôraz na multikulturalizmus a inklúziu v prospech sociálnej, etnickej, náboženskej a rodovej rovnosti. Solidárny aspekt tohto projektu bude implementovaný skrz dobrovoľníctvo pre lokálnych študentov a študentky, utečencov a utečenkyne, deti a mládež s obmedzenými príležitosťami a fyzicky znevýhodnených ľudí v miestnom rehabilitačnom centre.

Čo projekt prinesie účastníkovi/účastníčke:

  • rozvoj samostatnosti, motivácie, spoločenského angažmá a reziliencie
  • zlepšenie jazykových schopností v anglickom jazyku
  • zlepšenie mäkkých zručností: komunikácie, plánovania, riešenia problémov, spolupráce
  • rozvoj technických zručností v outdoorovom vzdelávaní: kanoe, kajak, plávanie, navigácia, táborenie, varenie v prírode, nordické lyžovanie, skalné lezenie

AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU

Projekt bude pozostávať z 12 mesačného dobrovoľníckeho pobytu na škole United World College Red Cross Nordic v Nórsku, ktorý sa uskutoční v rokoch 2020/2021.

PARTNERSKÉ ORGANIZÁCIE

United World College – Red Cross Nordic (Nórsko)

KONTAKT

Koordinátor projektu: Michal Keim, +421 918 340 229, michal.keim@outwardbound.sk

Fotografie z návštevy United World College Red Cross Nordic v Nórsku v rámci projektu Youth Outdoor Leadership Academy