Firemné partnerstvo 2020-04-21T16:05:00+00:00

FIREMNÉ PARTNERSTVO

Outward Bound Slovensko je občianske združenie, ktoré od roku 1993 pôsobí na Slovensku a snaží sa u jednotlivcov a v kolektívoch rozvíjať zodpovednosť za svoje činy, vzájomné pochopenie, sebadôveru, excelentnosť a zdatnosť.

Chceme spolupracovať s firmami na rozvoji mladej generácie a učiteľov na Slovensku, rovnako na rozvoji spoločenskej zodpovednosti partnerských firiem. Podobná spolupráca s firemnými partnermi už funguje napríklad v Británii, USA, Ománe a iných krajinách, kde pôsobí Outward Bound. Sme súčasťou najväčšej a najstaršej organizácii na svete venujúcej sa outdoorovému vzdelávaniu a osobném rozvoju Outward Bound International.

 CIEĽ PARTNERSTVA 

Prostredníctvom partnerstva podporíte študentov a učiteľov pri dosahovaní životných úspechov, ich profesionálnom raste a práci v ich vlastných  komunitách. Z dlhodobého pohľadu z nich vytvoríte ľudí schopných a ochotných vrátiť investíciu, ktorá bola do nich vložená, vlastným príspevkom k zodpovednejšej a silnejšej spoločnosti na Slovensku.

Dopĺňame formálne vzdelávanie našich škôl a systematicky pracujeme so študentami a učiteľmi na rozvoji ich mäkkých zručností dôležitých pre našu spoločnú budúcnosť.

Z meraní PISA 2015 vyplýva, že deťom na Slovensku nezáleží na ostatných ľuďoch a ich vzťahoch. V tomto indikátore sme posledná zo všetkých meraných krajín. Tímovú spoluprácu rovnako deti vnímajú ako nedôležitú, SR obsadila 47. miesto z 56 krajín (pozri s. 41, PISA 2015 Results). Toto sa snažíme zmeniť a dokážeme to iba so silnými partnermi. Viac informácii sa dočítate v prílohe nižšie.

 PRÍNOS PRE PARTNERA

 • Budete mať priamy dosah na rozvoj spoločnosti prostredníctvom našich kurzov.
 • Dokážete podporiť konkrétnu školu a komunitu priamo vo Vašom regióne alebo meste.
 • Prinesiete osobný rozvoj a motiváciu vlastným zamestnancom, ktorí sa môžu zúčastniť našich kurzov v role tzv. Zamestnaneckého ambasádora a získať tak spätnú väzbu priamo od účastníkov kurzu.
 • Výsledky nášho partnerstva viete využiť ako súčasť Vašej firemnej zodpovednosti.

ZAMESTNANECKÝ AMBASÁDOR

Skúsenosť z Veľkej Británie ukazuje, že pozitívny vplyv je viditeľný pri zapájaní zamestnancov do kurzov Outward Bound v role tzv. Zamestnaneckého ambasádora (ďalej len Ambasádor).

Ambasádor z Vašej spoločnosti sa zúčastňuje kurzu, kedy môže podporiť mladých ľudí a učiteľov pri ich rozvoji. Môže sa zapojiť do vzdelávacieho  procesu a reprezentovať Vašu firmu a jej hodnoty. Cieľom je rovnako rozvoj a rast zručností a postojov študentov, ale aj samotného Ambasádora. Viac informácii sa dočítate v prílohe nižšie.

DOPAD

 • Kurzy sú zamerané na rozvoj učiteľov v sebamotivácií, prevencií voči vyhoreniu, zvládaní konfliktov a komunikačných zručnostiach.
 • Kurzy pre študentov sú zamerané na budovanie pochopenia a tolerancie, ako aj na tímovú spoluprácu. Neskôr im tieto zručnosti pomôžu uplatniť sa na trhu práce. Aj vďaka vašej podpore spustíme sériu kurzov pre viac ako 200 účastníkov ročne.
 • Rozvoj regiónu alebo komunity.
 • Priamým dopadom partnerstva bude rozvoj našej organizácie, ktorá pracuje s takmer 800 účastníkmi ročne (študenti a žiaci, učni v duálnom  vzdelávaní, mimovládne organizácie a vysokoškolskí študenti).

PREČO POTREBUJEME PARTNEROV?

 1. Aby financie neboli prekážkou vo vzdelávaní. Vďaka priamej finančnej podpore dokážeme zapojiť viac študentov a učiteľov do našich kurzov.
 1. Aby sme vďaka Vám poskytovali to najkvalitnejšie vzdelávanie. Partnerstvo nám umožní vytvoriť pracovnú pozíciu – Programového koordinátora, ktorý bude zodpovedať za prípravu a chod kurzov, meranie dopadu a spätnej väzby.
 1. Aby sme pracovali s najlepšími. Veríme, že iba najbezpečnejšie a najkvalitnejšie kurzy budú mať želaný vzdelávací dopad. Snažíme sa neustále našich inštruktorov vzdelávať a rozvíjať ich kompetencie.

Pomôžte nám v tom.

PRÍLOHY:

Firemné partnerstvo – detaily

stiahnuť

Zamestnanecký ambasádor – detaily

stiahnuť

Výsledky PISA 2015

stiahnuť

Získajte viac informácií a kontaktujte nás:

Michal Keim michal.keim@outwardbound.sk +421 918 340 228