Loading...
Náš tím 2017-11-23T01:34:22+00:00

TÍM OUTWARD BOUND SLOVENSKO

MICHAL KEIM

Výkonný riaditeľ

Milovník hôr a zážitkového vzdelávania, bývalý učiteľ dejepisu a inštruktor lezenia. Lásku k neformálnemu vzdelávaniu získal vďaka Outward Bound Slovensko o.z v roku 2009. Skúsenosti na mori a súši zocelil v Outward Bound Hong Kong, Nemecko a rôznych medzinárodných tréningoch. V zime aj v lete trávi najradšej voľný čas v horách a na cestách so svojou rodinou.

„Tie najdlhšie cesty začínajú prvým krokom.“

Lao-c’

JÚLIA HOLAŇOVÁ

Projektový koordinátor

V Outward Bound Slovensko pôsobí od apríla roku 2016 ako inštruktorka, a od apríla 2017 je súčasťou tímu v kancelárii. Jej prioritami sú projektové riadenie a metodika. Svoje kompetencie v oblastiach neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky neustále rozvíja prostredníctvom vzdelávacích kurzov na Slovensku a v Čechách. Voľný čas sa snaží tráviť čo najviac v prírode a spoznávaním sveta okolo, najčastejšie by ste ju mohli nájsť na skalách či na bicykli.

RADA OB 2017

Iveta Šimončičová

Júlia Holaňová

Rudolf Gašparovič

Tomáš Bartko

Maroš Bátora