Loading...
OB Slovensko o nás 2017-11-23T18:22:30+00:00

“Všetci sme lepšími, ako si sami myslíme. Ak si to raz uvedomíme, už nikdy sa neuspokojíme s niečim menej.”
Kurt Hahn

VÍZIA ORGANIZÁCIE

Pomôcť mladým ľuďom byť úspešnými v živote a rozvíjať ich vlastný potenciál.

MISIA ORGANIZÁCIE

Vedieme ľudí k budovaniu zodpovednosti za svoje činy. Outward Bound Slovensko rozvíja sebadôveru, tímovú spoluprácu, vytrvalosť, komunikačné zručnosti, cieľavedomosť a prekonávanie vlastných hraníc. Dôležitou súčasťou je rozvoj pochopenia a tolerancie.

4 PILIERE

Pochopenie (súcit, z angl. compassion)
Sebadôvera (z angl. self-reliance)
Zručnosť (z angl. craftsmanship)
Fyzická zdatnosť (z angl. physical fitness)
Tieto 4 piliere – princípy sa reflektujú v našej organizácii ako aj v programoch kurzov.

Outward Bound 4 pillars

AKO?

UČENIE SA ZÁŽITKOM

Účastníci sa učia zážitkom a vlastnou skúsenosťou. Jednotlivé aktivity majú rôznu náročnosť, ktorých súčasťou je sebareflexia. Počas kurzov sa účastníci učia z vlastných úspechov, ako aj zlyhaní.

VÝZVA A DOBRODRUŽSTVO

Naše aktivity počas strediskových alebo expedičných kurzov vystavia účastníkov neobvyklým situáciám v novom prostredí, ktoré vedia byť fyzicky i psychicky náročné. Často prekonávajú vlastné hranice a môžu zistiť, že je v nich viac ako si mysleli.

POZITÍVNE PROSTREDIE

Každý program je navrhnutý tak, aby bol fyzicky a emocionálne bezpečný. Vyškolení a skúsení inštruktori vedú účastníkov v dôvernej a pozitívnej atmosfére, pracujú so zónami komfortu.