O NÁS 2018-04-12T12:08:32+00:00

“Všetci sme lepšími, ako si sami myslíme. Ak si to raz uvedomíme, už nikdy sa neuspokojíme s niečim menej.”
Kurt Hahn

VÍZIA ORGANIZÁCIE

Pomáhať ľuďom byť úspešnými v živote a rozvíjať ich vlastný potenciál.

MISIA ORGANIZÁCIE

Vedieme ľudí k budovaniu zodpovednosti za svoje činy. Outward Bound Slovensko rozvíja sebadôveru, tímovú spoluprácu, vytrvalosť, komunikačné zručnosti, cieľavedomosť a prekonávanie vlastných hraníc. Dôležitou súčasťou je rozvoj pochopenia a tolerancie.

4 PILIERE OURWARD BOUND

Štyri piliere predstavujú základ filozofie Outward Bound a sú obsahom každého kurzu.
Zameriavajú sa na rozvoj vnútorného sebapoznania na našich kurzoch.

Pochopenie (súcit, z angl. compassion)
Nezištne sa angažovať v spoločnosti a pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Sebadôvera (z angl. self-reliance)
Spoliehať sa na vlastné úsilie a schopnosti, poznať a využiť osobné silné stránky.

Excelentnosť (zručnosť, z angl. craftsmanship)
Rozvíjať a využívať vlastné zručnosti a neustále sa snažiť o čo najvyššiu kvalitu vlastnej práce.

Zdatnosť (z angl. physical fitness)
Budovať fyzickú a emočnú zdatnosť a vytrvalosť pri plnení cieľov.

Outward Bound 4 pillars

UČENIE SA ZÁŽITKOM

Účastníci sa učia zážitkom a vlastnou skúsenosťou. Jednotlivé aktivity majú rôznu náročnosť, ktorých súčasťou je sebareflexia. Počas kurzov sa účastníci učia z vlastných úspechov, ako aj zlyhaní.

VÝZVA A DOBRODRUŽSTVO

Naše aktivity počas strediskových alebo expedičných kurzov vystavia účastníkov neobvyklým situáciám v novom prostredí, ktoré vedia byť fyzicky i psychicky náročné. Často prekonávajú vlastné hranice a môžu zistiť, že je v nich viac ako si mysleli.

POZITÍVNE PROSTREDIE

Každý program je navrhnutý tak, aby bol fyzicky a emocionálne bezpečný. Vyškolení a skúsení inštruktori vedú účastníkov v dôvernej a pozitívnej atmosfére, pracujú so zónami komfortu.