KONTAKT 2017-11-23T01:27:21+00:00

KONTAKT OUTWARD BOUND SLOVENSKO

Outward Bound Slovesko o.z

Kancelária a korešpondenčná adresa:
Štúrova 3, 811 02 Bratislava

Sídlo:
Mozartova 2c, 811 02 Bratislava

IČO: 31771246
DIČ: 2020267733
IBAN: SK18 3100 0000 0040 0045 2806

zazitok@outwardbound.sk
+421 918 340 228
Michal Keim