Loading...
DOMOV 2018-07-27T05:08:51+00:00

OUTWARD BOUND SLOVENSKO

Pomáhame ľuďom byť úspešnými v živote a rozvíjať ich vlastný potenciál.

Vedieme ľudí k budovaniu zodpovednosti za svoje činy. Rozvíjame sebadôveru, tímovú spoluprácu, vytrvalosť, komunikačné zručnosti, cieľavedomosť a prekonávanie vlastných hraníc. Dôležitou súčasťou je rozvoj pochopenia a tolerancie.

ČO JE OUTWARD BOUND?

Outwad Bound Slovensko je mimovládna nezisková organizácia.

Venujeme sa zážitkovému vzdelávaniu v outdoorovom prostredí, prostredníctvom ktorého rozvíjame mäkké a sociálne zručnosti.

Na Slovensku pôsobíme od roku 1993 a sme členom medzinárodnej siete Outward Bound International, čo je najväčšia a najstaršia organizácia svojho druhu na svete.

Dozvedieť sa viac o Outward Bound Slovensko

UČME SA PRE ŽIVOT – NA MIERU PRE VÁS

Vzdelávací kurz pre mladých, ktorí končia strednú školu, sú zapojení do duálneho vzdelávania, trainee programu, alebo už pracujú.

Ponúkame vám kurz skladajúci sa z dvoch častí. Prvá dvojdňová časť sa koná na vybranom stredisku a venuje sa budovaniu tímu. Nasleduje druhá trojdňová časť, ktorou je expedícia pri ktorej je hlavným cieľom rozvoj osobnej a tímovej zodpovednosti.

Kurz Učme sa pre život pre vás vieme spraviť na zákazku pre váš kolektív vo vami zvolenom termíne. Viac o kurze sa dozviete tu.

VEČERNÁ ŠKOLA PRE VEREJNOSŤ

Outward Bound Slovensko vám ponúka dlhodobé školenie v témach neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky.

Metódy, techniky a nástroje, ktoré budeme počas školenia preberať sú využiteľné v praxi nielen pre pracovníkov s deťmi a mládežou, ale aj pre učiteľov – prvky neformálneho vzdelávania a zážitkovej pedagogiky sú využiteľné nielen pri voľnočasových vzdelávacích aktivitách, ale dajú sa zakomponovať aj do formálneho vzdelávania.

Dozvedieť sa viac

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH